Paragnost Eddie en Consulenten

Uitstellen

UitstellenUitstellen ‘Stel niets uit tot morgen wat je vandaag kunt doen’. Een veelgehoorde uitdrukking. Stel slechts iets uit zolang als je kunt en dan ben je voor iets gespaard gebleven. Wie weet. Enkel de dood kan tussenbeide komen.

Als je op het idee komt iets heel naars te doen, stel het dan zolang mogelijk uit. Trouwens, waarom zou je iets heel naars willen doen? Wat denk je hiermee te bereiken?

Het verdient de hoogste prioriteit je te richten om slechts het goede te doen en je enkel te richten op je hoogste prioriteit. Wat gebeurt er in het aardse leven? We richten ons eerst op de ander en daarop passen we ons gedrag aan. We wachten af en ‘zien wel’.

In relaties wordt het ‘liefde’ genoemd. We doen niets en wachten of tot de ander al dan niet iets doet. We spelen spelletjes en dat noemen we ‘liefde’. Het pijnlijke ervan is dat we ons ‘sterk’, ‘machtig’ voelen in die spelletjes. We zien wel wie als eerste ‘breekt’.

Als de ander niet breekt, zorgen we er wel voor dat de liefde breekt of de persoon breekt. We noemen het dan ‘zelfliefde.’ Zelfliefde waarbij de ander moet breken. Dit is niet wie je als bronwezen in essentie bent. Dit zijn archontische mind-control spelletjes. Zeer gevaarlijk, ziekmakend, vernietigend en zelfvernietigend als we ons daar niet van bewust zijn of niet bewust willen worden.

Een ander voorbeeld dat eveneens op mind-control overtuigingen gebaseerd is.

Je hebt al langer het gevoel niet op de juiste werkplek te zitten. Je weet dat het moment gunstig is om naar je gevoel te luisteren. Je vraagt me wat ik zie. Ik neem waar dat er nieuwe mogelijkheden op je pad komen, en dat je daar ook zelf de keuze mag maken om je gevoel te volgen. Een volgende keer kom je terug met hetzelfde verhaal, zelfs maanden later.

Ik beluister hetzelfde verhaal en kijk samen met jou wat de motieven zijn om de verandering uit te stellen. Je antwoordt dat het toch nog niet het goede moment is. Wat is het goede moment? Ik luister naar je verhaal en ik stel de vraag waarop je wacht, wanneer je voor jezelf het licht op groen zet. Sommigen zijn bereid naar de iets diepere lagen te gaan en te ontdekken wat nog niet voldoende helder was om dan uiteindelijk het licht in zelfzelf op ‘ja’ te zetten.

Door in het denken te blijven zitten en uit te stellen tot morgen, volgende maand of volgend jaar, stel je nieuwe mogelijkheden uit.

Wanneer iets in het leven als ‘juist’ aanvoelt, dan is het moment waarop het als juist aanvoelt ook het moment om ernaar te handelen. Dat is precies hét juiste moment. In dat moment creëer jij zelf je eigen toekomst en hierin ondersteunen we onze klanten in het expanderen van een veranderend bewustzijn.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45