Paragnost Eddie en Consulenten

Chakra’s

Chakra, Chakra's

Wat zijn Chakra’s? De betekenis van het woord komt uit de traditionele Indiase cultuur. Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent: wiel. In het algemeen wordt er gesproken over zeven Chakra’s, maar er zijn nog veel meer andere chakra’s. Met de Chakra’s kan de menselijke geest en de ziel de kosmische energie en de aardse energie ontvangen en ermee communiceren. Het is energie bol die de energie door je lichaam laat stromen.

Elk Chakra heeft zijn eigen intentie, associatie en verbinding. Het in balans brengen van de Chakra’s leidt tot een goede gezondheid en tot de eenwording van de individuele en de universele ziel waardoor je één wordt met alles om je heen.

Ze maken deel uit van ons energiesysteem

De Chakra’s maken deel uit van het fijnstoffelijke energiesysteem en spelen een belangrijke rol bij de gezondheid en genezing. Enige kennis hiervan kan van belang zijn bij het geven van magnetiseren, een Reiki-behandeling enz. In de Chakra’s zitten soms de blokkades en negatieve energie vast, die opgelost moeten worden zodat genezing kan plaatsvinden.

De Chakra’s zijn te vergelijken met fijnstoffelijke energietransformatoren. Ze nemen de Ki of de levensenergie die ons omringt op en zetten die om in verschillende door ons benodigde frequenties en brengen die in ons fijnstoffelijk lichaam. Je kan ze als punten zien waar de ziel zich met het stoffelijk lichaam verbind. Helderzienden nemen ze waar als energiewervelingen met alle mogelijke kleuren.

Vanuit een ander mogelijkheid gezien, zijn Chakra´s ringvormige energiecentra waardoor energie het lichaam in en uitstroomt. Ze roteren als draaikolken, als water dat door een afvoerputje wegstroomt. De Chakra´s worden dan ook vaak gezien als snel ronddraaiende raderen van pure energie.

Om de bovengenoemde eenwording te kunnen bereiken is het de bedoeling dat je met je Chakra’s aan de slag gaat. Je Chakra´s zijn namelijk al jarenlang de opslagplaats van allerlei gebeurtenissen die je niet hebt kunnen verwerken. Alle negatieve gevoelens zoals pijn, verdriet, woede en haat zijn onbewust weggestopt in je energiekanalen. Sommige kanalen zijn hierdoor geblokkeerd en of aangetast waardoor het moeizamer of geheel onmogelijk is geworden om de aarde energie en de kosmische energie te laten doorstromen.

Balans tussen geest en lichaam

Er zijn zeven hoofdchakra’s, te beginnen met het wortel chakra onder aan de wervelkolom (stuitbeen) en eindigend met het kruin chakra enkele centimeters boven de kruin. We hebben dus meerdere energiecentra( draaiend wiel van energie). De trilling en de complexiteit van de energie in elk afzonderlijke Chakra neemt toe in elk hoger gelegen Chakra. Het wortel Chakra bezit basis- energie en de energie van het kruin chakra is buitengewoon verfijnd.

De Chakra’s zijn verantwoordelijk voor het scheppen van verschillende bewustzijnsvormen, die in ons fijnstoffelijke energiesysteem werkzaam zijn en in verbinding staan met het volledige spectrum aan menselijke ervaringen. Er zijn nog veel meer Chakra’s zowel boven als onder het wortel- en kruin chakra; er bevinden zich ook Chakra’s in de handen, voeten, knieën en andere lichaamsdelen.

Allen zijn met elkaar verbonden

Elke Chakra is verbonden met een fijnstoffelijk energiekanaal in de wervelkolom, dat uit drie delen bestaat: de Shushumma, dat als belangrijkste fijnstoffelijk energiekanaal wordt gezien, bevindt zich in de kern van de wervelkolom, terwijl de kanalen Ida en Pingala rond de Shushumma heen en weer stromen.
Hierdoor wordt het gehele fijnstoffelijke energiesysteem van energie voorzien.

Elke Chakra straalt vanuit de wervelkolom. Het bovenste chakra en onderste chakra wijzen respectievelijk naar boven en onder. De Chakra’s twee tot zes stralen zowel naar de voor-als achterzijde van het lichaam. Over het algemeen ontvangt de voorzijde van het lichaam fijnstoffelijke energie, terwijl de rug energie uitstraalt, hoewel deze energiestroom van tijd tot tijd kan wisselen.

Ze openen jouw chakra’s

Met chakra’s openen wordt bedoeld dat de balans in de 7 chakra’s herstelt worden zodat de energie weer goed door het lichaam kan stromen.  Doordat de chakra’s verbonden zijn met lichaamsdelen kan je aan de hand van fysieke klachten vaak ontdekken waar de oorzaak zit. We hebben naast een fysiek lichaam ook een energetisch lichaam.

Als je Chakra’s in balans zijn dan is er geen conflict gaande en ben je gezond. Wanneer de chakra’s geblokkeerd raken dan kan een persoon emotioneel explosief en prikkelbaar voelen en is er een gebrek aan energie.

Het eerste chakra of wortel chakra

Het eerste chakra is verbonden met de onderkant van de ruggengraat en wijst tussen de benen omlaag naar de grond. Het vormt een verbinding tussen het fijnstoffelijke energiesysteem en de aarde en is essentieel om negatieve energie en negatieve gedachten af te leiden naar de aarde. Hierdoor wordt deze chakra ook wel geassocieerd met het element aarde. Het zorgt ervoor dat je je stabiel voelt en geaard.

De 7 chakra’s hebben ook allemaal een eigen kleur. De kleur van de wortelchakra is rood. Het ondersteunt onze levenskracht en geeft ons lichaam zijn vitaliteit. Zijn energie heeft betrekking op de behoeften aan eten en onderdak, fundamentele levensbehoeften.
Een gezonde stuit chakra zorgt ervoor dat je goed in de werkelijkheid staat, dus met beide benen op de aarde.

Het tweede chakra of sacraal chakra

Het tweede chakra is verbonden met het heiligbeen en wordt daarom ook wel het heiligbeen chakra of sacraal chakra genoemd. Het heiligbeen chakra wordt in verband gebracht met het element water. De kleur van deze chakra is oranje en het bevindt zich vier vingers onder de navel.

De energie is op voortplanting, seksualiteit, lichamelijk genot en aantrekkingskracht bij relaties gericht. Het is ook een van de plekken waar men schuldgevoelens en vernederingen wegstopt.
Dit is de voornaamste plaats voor de schaduwkant van het Ik. Andere aspecten die bij deze Chakra horen zijn seksualiteit, stoffelijke aantrekkingskracht etc. Meditatie helpt bij het aanvullen van de energiecentra van deze chakra. Naast meditatie kan je ook genoeg water drinken en zwemmen.

Het derde chakra of zonnevlecht chakra

Het derde chakra ofwel zonnevlechtchakra. Het zonnevlecht Chakra is verbonden met het gebied van de plexus solaris of de solar plexus. De kleur die hiermee wordt geassocieerd is de kleur geel en het element vuur. Hiermee wordt energie in het lichaam gebracht en uitgestraald die nodig is voor zelf expressie. omdat de wil zich door middel van dit centrum uit, wordt het ook wel het machtscentrum genoemd.

Dit is de plek van het zelfvertrouwen en doelgericht, maar ook voor angst en woede.
Dit Chakra is dus gerelateerd aan onze emoties zoals angst, verdriet en geluk.

Het vierde chakra of hart chakra

Het vierde chakra of de hartchakra. Het hart Chakra (het anahata chakra in het sanskriet) is verbonden met het midden van de borst, het gebied van het (stoffelijk) hart. De kleur van het anahata chakra is groen. Het staat in verbinding met alle aspecten van de liefde en heeft ook te maken met vreugde, eerbied en overgave.

Ook spirituele leiding en hoger bewustzijn kunnen zich in het hart manifesteren.
Dit is een van de belangrijkste Chakra’s waardoor de energie het lichaam kan binnenstromen.

Het vijfde chakra of keel chakra

Het vijfde chakra of keelchakra. Het keel Chakra bevindt zich in het keelgebied en heeft te maken met zelfexpressie en creativiteit door middel van spraak en schrift te maken. De kleur is blauw. Het staat ook in verbinding met bespiegeling en bepaalde aspecten van het denken en plannen.

Dit Chakra is verantwoordelijk voor relaties die wij met anderen en vooral met een groep aanknopen.

Het zesde chakra of voorhoofd chakra of derde oog chakra

Het zesde Chakra bevind zich tussen de wenkbrauwen en wordt ook wel het derde oog chakra genoemd. Het chakra bevindt zich tussen je wenkbrauwen . De kleur is paars.

Vaak wordt het derde oog chakra of het voorhoofdchakra gebruikt als een focuspunt tijdens het beoefenen van yoga. Het zorgt voor bevrijding en intuïtieve kennis. Het is dus erg gefocust op intuïtie.

Het chakra staat voor zelfbewustzijn, wijsheid, hoger bewustzijn, helderziendheid, inzicht, visualisatie en praktisch denken. Innerlijke wijsheid is hieraan gekoppeld en het luisteren naar je innerlijke stem.

Het zevende chakra of kruin chakra

Het zevende Chakra of kruinchakra ligt op je kruin en bevindt zich aan de bovenkant van de schedel en strekt zich nog iets boven het hoofd uit. Het is de laatste chakra van de 7 chakra’s. De kleur is wit/violet.

Het verbindt ons rechtstreeks met de hogere kracht en het spirituele bewustzijn en met de andere 6 Chakra´s. Deze chakra’s komen dus overeen met de basistoestanden van hoger bewustzijn. De spiritualiteit van deze chakra ligt daarom ook erg hoog. Dit is het tweede belangrijkste Chakra waardoor de Reiki-energie het lichaam binnenstroomt.

Deze chakra is het chakra wat voor eenheid zorgt.

De 7 chakra’s

De 7 chakra’s zijn belangrijke en krachtige energiepunten in ons lichaam. Zoals we hebben kunnen lezen heeft elk chakra zijn eigen kleur en element. Dit kan jou helpen om de 7 chakra’s in balans te krijgen en te houden. Een van de belangrijkste manieren om dit te onderhouden is om aan chakra meditatie te doen. Hiermee kan je de balans herstellen het in balans brengen van de 7 chakra’s.

Heb jij hulp nodig bij het herstellen van de balans van een van de 7 chakra’s? Begin dan een chat en laat ons helpen.