Paragnost Eddie en Consulenten

Spirituele bewustwording

Wat is de betekenis van spirituele bewustwordingWat is de betekenis van spirituele bewustwording. In al de jaren dat ik als medium/spiritueel hulpverlener ervaringen heb opgedaan om mensen zich beter te laten voelen ben ik maar tot één conclusie gekomen; de beste psychologische manier om iemand in zijn of haar kracht terug te krijgen is “spirituele bewustwording”.

Spiritualiteit is namelijk de wetenschap om de essentie van jezelf te gaan ontdekken en te ervaren. Het belangrijkste in het leven is immers er proberen achter te komen wie of wat we werkelijk zijn, om daardoor een dieper inzicht te krijgen in alle overtuigen en opgelegde beelden over onszelf. Met andere woorden; “Mens Ken Uzelf”. Maar dan wel in de diepste laag van je bewustzijn.

Maar voordat je daar bent of op uitkomt, is het onvermijdelijk alle lagen die je van die pure kern afhouden, langzaam en met veel liefde te laten verdwijnen. Dus laag voor laag dat negatieve zelfbeeld en die verkeerde overtuigingen afbreken.

Nu kan ik me natuurlijk helemaal voorstellen dat u zegt: “ja dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan”, maar hoe ga ik dat aanpakken! En inderdaad, natuurlijk is daar hulp bij nodig, maar dan wel hulp die met u samen aan de hand naar die kern durft te gaan. En dat is geen gemakkelijke weg voor de cliënt om doorheen te gaan. Oude patronen en vooral een verkeerd zelfbeeld (en daardoor ook vaak een verkeerd wereldbeeld) zullen in kaart gebracht moeten worden. En als dat helder is, dus het duidelijk wordt waar bijvoorbeeld angsten, boosheid, (zelf)vernietigingsdrang en minderwaardigheden vandaan komen en waar en wanneer deze zijn “geboren”, dan komt het belangrijkste gedeelte, want dan komt het zwaarste stuk, namelijk bovenstaande verkeerde en onrealistische zelfbeeld omzetten naar de werkelijkheid. De werkelijkheid van wie u bent en wat u hier komt doen op aarde, welke lessen hier geleerd moeten worden en waarom uw leven gelopen is zoals het tot nu toe is gegaan. Als dat duidelijk is en iemand zichzelf in zijn of haar puurste vorm leert kennen en de zin van zijn of haar leven echt gaat inzien, alle lessen begrijpt en met liefde durft te omarmen, omdat het duidelijk is dat het beleefde en het gedane, ervaringen zijn en niet meer, maar ook beslist niet minder dan dat, dan wordt men “Mens”. Men heeft zijn of haar eigen leven begrepen en geaccepteerd en geleerd er met vergeving en compassie naar te kijken. Maar bovenal, voelt u zich na deze periode van zelfontdekking en geestelijke verrijking als herboren en weer gelukkig met wie u bent.

De “waarom vragen”zijn een stuk minder geworden en “acceptatie”een stuk meer.

Zulke veranderingsprocessen gaan altijd gepaard met spirituele groei. Of beter gezegd; Dit ís spirituele groei en waar spiritualiteit volgens mij om gaat.

Sommige mensen worden gevoeliger, omdat er een sluier is weggehaald en daardoor het helder waarnemen is toegenomen. Er is als het ware een nieuwe tot nu toe onbekende innerlijke deur opengezet. Het is ook niet uitzonderlijk dat men na deze processen, een dieper en inniger contact ervaart met engelen of met overgegane geliefden. Soms gepaard met bijzondere dromen.

Maar één ding is zeker, het bewustzijn is gegroeid, uitgedijt als het ware. En dat komt niet alleen u ten goede, maar ook het grote geheel. Bewustzijnsgroei is verruiming en groei van Liefde ten gunste van het “Al”.