Paragnost Eddie en Consulenten

Medische Astrologie, oude wetenschap

medische astrologieMedische Astrologie? Astrologie is de leer van de invloeden van de sterren. Medische astrologie, is een wetenschap waarbij men zowel medisch als astrologisch geschoold dient te zijn. Astrologie is een van de oudste wetenschappen. Eeuwenlang hebben mensen daarbij opgemerkt dat er cirkels bestaan tussen de macrokosmos en microkosmos. Zo is het dus ook mogelijk lichaamsdelen in verband te brengen met delen van het hemelgewelf en de daarin rondzwevende planeten.

Analogieën en patronen die men ziet bij de hemellichamen en het menselijk lichamen kunnen het beginpunt zijn voor tekenen van genezing, in die zin dat je er achter kan komen hoe je de mens moet genezen omdat dit in de sterrenwereld reeds staat beschreven. Het wezen van de twaalf kosmische krachten speelt hierin een centrale rol, en hun verwantschap aan de schepping van levende wezens. De medische astroloog maakt van de patiënt zowel een geboortehoroscoop als een interpretatie van de kosmische patronen. Bij het, vervolgens, bepalen van de therapie is de plaats van Jupiter heel belangrijk. Deze planeet wijst namelijk op de ingeboren geneeskracht. De astroloog gebruikt vervolgens vele verschillende therapiëen zoals kleurentherapie, metallotherapie en fytotherapie. De kracht van de astrologie ligt in de diagnostiek.

Een astrologische diagnose is nooit af te raden, hoewel het de patiënt ook op het verkeerde been kan zetten kan de patiënt zelf beslissen of hij het eens is met de getrokken analogieën en diagnostiek.