Paragnost Eddie en Consulenten

Lenormand kaarten

Lenormand kaarten

Lenormand kaarten. De 36 kaarten van Lenormand vragen een heel andere benaderingswijze dan wanneer je de tarot zou leggen. Waar de tarotkaarten vooral spiegelen en inzicht laten zien. Kun je door gebruik te maken van de Lenormandkaarten sneller en gedetailleerder ingaan op een bepaalde situatie. Waardoor je vaker dan bij de tarot, ook een stukje toekomst zien.

Waaruit bestaan de kaarten

Het kaartspel van Mlle Lenormand en de raakvlakken met speelkaarten en tarot. Hierbij specifiek de vier kleuren. Want het traditionele kaartspel is verdeeld in vier reeksen van 9. De Klavers, Schoppen, Ruiten en Harten. Deze worden de 4 kleuren van het kaartspel genoemd. Waarbij vier kleuren van Lenormand, maar ook van de hedendaagse ‘gewone’ speelkaarten, zijn gebaseerd op de vier kleuren van de Tarot.

Overeenkomst Lenormandkaarten en Tarotkaarten

Klavers & Staven. Bij de Lenormand kaarten komen de Klavers overeen met de Staven, ook wel Stokken genoemd. Waarbij ze worden beheerst door het element Vuur. Tevens geldt dit als karakteristiek voor de ondernemingslust en daadkracht in ieder mens. Deze kleur gaat dieper in op wat de mens doet. Zijn werk en overige ondernemingen.

Schoppen & Zwaarden. De Schoppen komen overeen met de Zwaarden en worden beheerst door het element Lucht. Dit heeft betrekking op het denkvermogen en de intuïtie van de mens. Oftewel al hetgeen hij met zijn verstand kan doen.

Ruiten & Pentakels. De Ruiten bij Lenormand komen overeen met de Pentakels, ook wel Pentagrammen of Munten genoemd. En worden beheerst door het element Aarde. De Lenormandkaarten gaan hier in op het tastbare of de materie. Alles wat de mens kan bezitten en aanraken.

Harten & Kelken. De Harten komen bij de Lenormand kaarten overeen met de Kelken, ook wel Bekers of Bokalen genoemd. En worden beheerst door het element Water. Zij vertellen alles over het gevoelsleven en de emoties van de mens. Kaarten van deze kleur hebben betrekking op liefde, vriendschappen en relaties.

Tegenstellingen. In tegenstelling tot de verdeling binnen de hedendaagse speelkaarten. Waarin elke kleur loopt van Aas tot tien gevolgd door drie hofkaarten. Boer, Dame of Koningin en Heer of Koning. Bevat het kaartspel van Mlle Lenormand per kleur enkel de Aas, de drie Hofkaarten. Daarbij de genummerde kaarten van zes tot en met tien.

De hofkaarten. De Boer, die de Schildknaap en de Ridder uit het Tarotspel tezamen symboliseert. Waarbij deze vertelt over het jeugdige aspect en staat voor een kind, een jongeman of een jongedame. De Dame of Koningin komt overeen met het vrouwelijk aspect of de moeder. De Heer of Koning is dan uiteraard het tegenovergestelde. Deze symboliseert het mannelijk aspect of de vader.

De Lenormand kaarten zijn allen genummerd

De speelkaarten zijn opvolgend genummerd. Waarbij elke kaart een symbolische tekening of voorstelling bevatten. Waarbij die overeenkomt met de boodschap op de kaart correspondeert. Lenormand waarzegkaarten: de strijdkaarten. Want er zitten tussen deze 36 kaarten 6 ‘strijdkaarten’, kaarten die veelal een negatieve betekenis hebben:

  • Roede (11)
  • Vos (14)
  • Zeis (10)
  • Wolken (6)
  • Muizen (23)
  • Maan (32).
Wat zeggen de kleuren van de Lenormand kaarten

Lenormand waarzegkaarten, de kleuren. Waarbij veel rode kaarten overwegend positiviteit aangeven. Maar veel zwarte kaarten zijn overwegend negatief.

Harten. Gevoelens, emotionele problemen, liefde, geluk, tevredenheid. Maar ook vooruitgang, luchtkastelen, huiselijke omstandigheden, geboortes. Maar ook Emotionele relaties tussen partners, familie, vrienden, kinderen. Daarentegen stellen Harten in zichzelf gekeerde mensen voor. Die altijd een helpende hand bieden voor hun medemens. Omdat deze overheersen ze in een legging. Dan mag je je aan groot geluk en fortuin verwachten.

Klavers. Schepping, landbouw, reizen, daden, wilskracht, doelgerichtheid, uitdagingen, onderneming, familie, vrienden, kennissen, bezorgdheid. Klavers stellen bedrijvige en doelgerichte mensen voor. Waarbij deze met veel geestdrift aan de gang gaan. Hierom vind je deze kaarten aan bij handelaars, wetenschappers, reisleiders, postboden. Waarbij die wegens hun grote intuïtie ook bij paranormaal begaafden voorkomen. Want zij duiden voorspoed in zaken en ondernemingen aan.

Ruiten. Ontwikkeling, geld, handel, collega’s, vreemden, buitenland, de loopbaan, promotie. Maar ook voor verschillende vormen van communicatie zoals. Telefonie, officiële brieven, opdrachten. Tevens ook schilderen, schrijven en verhuizingen. Waarbij je Ruiten ziet bij intelligente, studerende of hardwerkende mensen. Hierbij kun je denken aan. Studenten, zakenmensen, priesters of pausen, makelaars, bankdirecteurs. Omdat zij zij financiële winsten en succes aankondigen.

Schoppen. Haat, strijd, transformatie, onfortuinlijke toestanden, leven en dood. Maar ook spanningen, rechtszaken, vijandschap, oordeel, gezag, wet. Schoppen vind je vooral onder oudere of ernstige mensen die een oordeel moeten uitspreken. Wellicht Gezag uitoefenen of veel levenservaring hebben opgedaan. Maar ook bij dokters, rechters, advocaten, notarissen. Kortom iedereen die met gezag, orde, wet of autoriteit te maken heeft. Indien er overheersend schoppenkaarten aanwezig zijn, is dit een duiding. Waarvoor dan gewaarschuwd wordt voor moeilijkheden met het gerecht. Misschien met de gezondheid of problemen.

Op zoek naar een voorspellende Lenormand kaartlegging? Neem contact op met een consulent van Paragnost Eddie.