Paragnost Eddie en Consulenten

Lenormand kaarten

Lenormand kaarten

De 36 kaarten van Lenormand  vragen een heel andere benaderingswijze dan wanneer je de tarot zou leggen. Waar de tarotkaarten vooral spiegelen en inzicht laten zien, kun je door gebruik te maken van de Lenormandkaarten sneller en gedetailleerder ingaan op een bepaalde situatie en kun je  vaker dan bij de tarot, ook een stukje toekomst zien.

Het kaartspel van Mlle Lenormand en de raakvlakken met speelkaarten en tarot

De vier kleuren. Het traditionele kaartspel is verdeeld in vier reeksen van 9. De Klavers, Schoppen, Ruiten en Harten. Deze worden de 4 kleuren van het kaartspel genoemd. De vier kleuren van Lenormand, maar ook van de hedendaagse ‘gewone’ speelkaarten, zijn gebaseerd op de vier kleuren van de Tarot.

Klavers & Staven. Bij de Lenormand kaarten komen  de Klavers overeen met de Staven, ook wel Stokken genoemd, en worden beheerst door het element Vuur. Dit geldt karakteristiek voor de ondernemingslust en daadkracht in ieder mens. Deze kleur gaat dieper in op wat de mens doet: zijn werk en overige ondernemingen.

Schoppen & Zwaarden. De Schoppen komen overeen met de Zwaarden en worden beheerst door het element Lucht. Dit heeft betrekking op het denkvermogen en de intuïtie van de mens; al hetgeen hij met zijn verstand kan doen.

Ruiten & Pentakels. De Ruiten bij Lenormand komen overeen met de Pentakels, ook wel Pentagrammen of Munten genoemd, en worden beheerst door het element Aarde. De Lenormand kaarten gaan hier in op het tastbare of de materie; alles wat de mens kan bezitten en aanraken.

Harten & Kelken. De Harten komen bij de Lenormand kaarten overeen met de Kelken, ook wel Bekers of Bokalen genoemd, en worden beheerst door het element Water. Zij vertellen alles over het gevoelsleven en de emoties van de mens. Kaarten van deze kleur hebben betrekking op liefde, vriendschappen en relaties.

Tegenstellingen. In tegenstelling tot de verdeling binnen de hedendaagse speelkaarten, waarin elke kleur loopt van Aas tot tien gevolgd door drie hofkaarten: Boer, Dame of Koningin en Heer of Koning, bevat het kaartspel van Mlle Lenormand per kleur enkel de Aas, de drie Hofkaarten en de genummerde kaarten van zes tot en met tien.

De hofkaarten. De Boer, die de Schildknaap en de Ridder uit het Tarotspel tezamen symboliseert, vertelt over het jeugdige aspect en staat voor een kind, een jongeman of een jongedame. De Dame of Koningin komt overeen met het vrouwelijk aspect of de moeder. De Heer of Koning is dan uiteraard het tegenovergestelde en symboliseert het mannelijk aspect of de vader.

De speelkaarten zijn opvolgend genummerd en bevatten een symbolische tekening of voorstelling, die overeenkomt met de boodschap op de kaart.

Lenormand waarzegkaarten: de strijdkaarten. Er zitten tussen deze 36 kaarten 6 ‘strijdkaarten’, kaarten die veelal een negatieve betekenis hebben:

  • Roede (11)
  • Vos (14)
  • Zeis (10)
  • Wolken (6)
  • Muizen (23)
  • Maan (32).

Lenormand waarzegkaarten: de kleuren. Veel rode kaarten zijn overwegend positief. Veel zwarte kaarten zijn overwegend negatief.

Harten. Gevoelens, emotionele problemen, liefde, geluk, tevredenheid, vooruitgang, luchtkastelen, huiselijke omstandigheden, geboortes. Emotionele relaties tussen partners, familie, vrienden, kinderen. Harten stellen in zichzelf gekeerde mensen voor die altijd een helpende hand bieden voor hun medemens. Overheersen ze in een legging, dan mag je je aan groot geluk en fortuin verwachten.

Klavers. Schepping, landbouw, reizen, daden, wilskracht, doelgerichtheid, uitdagingen, onderneming, familie, vrienden, kennissen, bezorgdheid. Klavers stellen bedrijvige en doelgerichte mensen die met veel geestdrift aan de gang gaan. Deze kaarten tref je aan bij handelaars, wetenschappers, reisleiders, postboden en wegens hun grote intuïtie ook bij paranormaal begaafden. Zij duiden voorspoed in zaken en ondernemingen aan.

Ruiten. Ontwikkeling, geld, handel, collega’s, vreemden, buitenland, de loopbaan, promotie. Verschillende vormen van communicatie zoals : telefonie, officiële brieven, opdrachten, schilderen, schrijven en verhuizingen. Ruiten zie je bij intelligente, studerende of hard-werkende mensen : studenten, zakenmensen, priesters of pausen, makelaars, bankdirecteurs. In de meerderheid kondigen zij financiële winsten en succes aan.

Schoppen. Haat, strijd, transformatie, onfortuinlijke toestanden, leven en dood, spanningen, rechtszaken, vijandschap, oordeel, gezag, wet. Schoppen vind vooral onder oudere of ernstige mensen die een oordeel moeten uitspreken, gezag uitoefenen of veel levenservaring hebben opgedaan. Dokters, rechters, advocaten, notarissen, kortom iedereen die met gezag, orde, wet of autoriteit te maken heeft. Overheersend schoppenkaarten in een duiding waarschuwt voor moeilijkheden met het gerecht, de gezondheid of problemen.