Paragnost Eddie en Consulenten

Engelen een zuivere aanschouwing

Zij die regeren over de scheppingEngelen. Het zijn de engelen die regeren over de wereld. Zij die regeren over de schepping. Jij kunt te rade gaan bij de engelen. Ze geven je altijd antwoord. Via een spiritueel consulent van Paragnost Eddie, kom jij te weten wat de engelen jou willen vertellen.

Hieronder vind je een opsomming van de diverse engelen die je kunt onderscheiden. Want er zijn verschillende engelen, die we kunnen onderscheiden. Aan de hand van hun taak.

  • Serafijnen. Zij staan bovenaan in de hiërarchie en zijn de engelen die heel dicht bij de troon van God staan. Van hen wordt gezegd dat ze licht geven, dat zo intens is dat niemand naar hen kan kijken. Zij worden omschreven in de openbaring als de vier heilige onverlaat. Men beschrijft hen als engelen met vier gezichten en zes vleugels.
  • Cherubijnen. Een cherubijn draagt de kennis van God. Van hen wordt gezegd dat ze naar de aarde worden gezonden met grote doelen. Een cherubijn wordt omschreven als een sphinx-achtige schepsel. Het zijn de engelen van de Ark des Verbonds en van Salomon’s tempel.
  • Tronen. Zij worden beschreven met een bizar aanzien, namelijk als een groot lichtend wiel met een heleboel ogen. Zij dienen God door hem bij te staan wanneer hij moet oordelen. Dit zijn de engelen van de zuivere aanschouwing en misschien dat ze daarom ook zoveel ogen hebben.
Dan zijn er ook de engelen van het heelal

Deze engelen regeren over de kosmos, want ook die hebben wij als mens nodig.

  • Heerschappijen. Zij zijn als het waren de middel bestuurders en hebben dus een bufferfunktie met de engelen die boven hen en die beneden hen staan. Zij krijgen hun orders van een serafijn of cherubijn en dragen zorg voor de orde in de kosmos. Slechts in een heel enkel geval zal een Heerschappij zichzelf fysiek manifesteren aan een overledene.
  • Machten. Deze engelen hebben twee taken: – zich bezigen met de aspekten van de natuurlijke wereld: Zoals de beweging van de planeten en de weersomstandigheden.   Zegens geven aan de materiele wereld: Zij zijn degene die de orders krijgen van God om wonderen te laten geschieden.
  • Krachten. Dit zijn de engelen die de gevaarlijkste taak hebben. De krachten zijn degene die verantwoordelijk zijn om de grens tussen hemel en aarde te bewaken. Zij beschermen de hemel tegen aanvallen van demonen en zorgen dat overledenen de hemel veilig kunnen bereiken. Vanuit deze positie zijn de meeste “gevallen engelen” afkomstig.
De Engelen van de Wereld

Want zij die regeren over de hele wereld, want dat we dit als wereld nodig hebben, blijkt wel.

  • Voornaamsten. Zij beheren het dodenrijk en beschermen de aarde, niet alleen de steden maar ook de afdeling religie en politiek. Zij hebben meer vrijheid dan de engelen die onder hen staan. De voornaamsten zijn de managers van de aartsengelen en engelen.
  • Aartsengelen. De titel aartsengel wordt gegeven aan deze opmerkelijk belangrijke engelen om aan te geven dat zij boven de “gewone” engelen staan in de hiërarchie. Deze groep aartsengelen is belast met een aantal belangrijke taken.
  • Engelen. De laagste in de hiërarchie, zijn de engelen. Deze engelen staan dichterbij de overledenen dan de voornaamsten deze engelen houden zich niet bezig met de wereld, Maar waken over huishoudens en individuele zielen en beschermen hen tegen aanvallen van demonen.

Je ziet, een engel heb je verschillende van. Laat gerust een medium of paragnost voor jou een kaartlegging doen. En zie welke boodschappen de engelen voor jou hebben. Vraag ook gerust welke engel jou bij jouw aardse leven begeleid. Plan bij een consulent van Paragnost Eddie een belconsult in.