Paragnost Eddie en Consulenten

Tarot en tarotkaarten

Tarot en tarotkaartenTarot kaarten. Grote arcana, kleine arcana. De Tarot is een oud psychologisch, wijs systeem dat bestaat uit 78 kaarten met afbeeldingen die betrekking hebben op aspecten van het dagelijkse spirituele leven. De Tarot wordt gebruikt als orakel. Veel mensen gebruiken het duiden van de kaarten om antwoorden te krijgen op vragen van allerlei aard.
Grote en kleine Arcana. De 78 tarotkaarten bestaan uit twee delen: de Grote Arcana (22 kaarten) en de Kleine Arcana (56 kaarten). Arcana is een Latijns woord. De letterlijke betekenis is ‘geheim’. De tarotkaarten verbergen dus grote en kleine geheimen: kennis over de spirituele wereld, over het mysterieuze en over onze verborgen drijfveren.
De kleine arcana staat voor het leven van alledag en symboliseert dagelijkse gebeurtenissen. Deze kleine Arcana is onderverdeeld in 16 hofkaarten (Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap) en veertig getalskaarten, oplopend van aas tot en met tien. De 22 kaarten van de grote Arcana zijn archetypische troefkaarten die grote gebeurtenissen en ervaringen aanduiden.
Tarotkaarten mochten zich aan het begin van de twintigste eeuw verblijden in toenemende belangstelling. Dat had alles te maken met de gigantische interesse die er destijds was voor occulte zaken. Het had zeker ook te maken met de inspanningen van Arthur Edward Waite en Pamela Coleman Smith.
Arthur Waite kun je zien als de geestelijke vader van het hedendaagse tarotspel. De tarot bestond al vanaf de middeleeuwen, maar werd pas betrekkelijk kort gebruikt als middel om inzicht te krijgen en antwoord te krijgen op levensvragen.
Symboliek van Tarot. Arthur Waite bedacht nieuwe kaarten, die hij volstopte met kennis. De kaarten werden getekend door Pamela Coleman Smith. Hoewel er honderden verschillende tarotdecks in omloop zijn, zijn de kaarten van de Rider-Waite tarot die toen ontstonden nog steeds de meest gebruikte tarotkaarten die er zijn.
Hoewel de naam van Pamela Coleman Smith amper gekoppeld wordt aan de tarot, zijn haar initialen PCS nog steeds op de door haar ontworpen kaarten terug te vinden. Kijk maar eens goed, dan zal je de letters op iedere kaart ergens zien.