Paragnost Eddie en Consulenten

Stress Coaching online dmv stresscoach

stress-coachingStress coaching. Het doel van Stress Coaching online is samen met jou het vaststellen van de probleemgebieden of verbeterpunten in je leven en/of werk. Het gaat erom om samen uit te vinden wat de belemmeringen zijn en waarom deze er zijn. Deze stap voor stap aan te pakken, zodat jij je weer aangenaam voelt in je eigen leven. Door de persoonlijke aanpak en een stappenplan geheel gericht op jouw persoonlijke behoeften en situatie zijn wij ervan overtuigd dat Stress Coaching het uitkomst oplevert wat je ervan mag verwachten.
*Ik heb het zo druk, ik weet niet eens meer wat ontspannen is.
*Ik klap helemaal dicht in conflictsituaties, op de werkplek en privé.
*Ik heb het gevoel dat ik mijn leven voor anderen leef.
*Ik wil wel van baan veranderen, maar weet niet of ik het wel durf.
*Ik heb geen tijd om de dingen te doen die ik leuk vind.
*Ik heb totaal geen zelfvertrouwen meer.
*Ik heb grote moeite met het tonen van mijn gevoelens, hierdoor loopt de stress in mij zelf op.
*Ik voel me niet meer goed in mijn relatie.
Enzovoorts, enzovoorts. Stress coaching kan een goed middel zijn om eventuele probleemgebieden bloot te leggen en aan te pakken. Het zelfvertrouwen neemt toe, de durf om nieuwe stappen te zetten en je leven in eigen hand te nemen zullen je een nieuwe levensvreugde geven. Er wordt ook gewerkt aan het doorbreken van begrenzende patronen en belemmeringen in je leven, die steeds opnieuw de kop op steken. Stress coaching kan 1 op 1 goed werken. Families of collega’s waar zich steeds dezelfde situaties en conflicten voordoen, die elke keer net niet worden opgelost of waarin men elkaar toch niet zegt waar de schoen nu eigenlijk echt wringt. Conflicten eindigen dan vaak in het over en weer beschuldigen van elkaar in plaats van het zoeken naar goede oplossingen. Een neutrale Stress coaching kan dan vaak voor een doorbraak zorgen waardoor vernieuwende oplossingen worden gevonden en begrip voor elkaar. Families gaan onderling weer beter communiceren en met elkaar om.
Ook Mediums en paragnosten kunnen u bij dit soort problemen coachen