Paragnost Eddie en Consulenten

Coaching een vorm van persoonlijke bijstand

Coaching, een vorm van persoonlijke bijstandCoaching een vorm van persoonlijke bijstand. Op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachen leert jou en ondersteunt jou en begeleidt je bij dit leerproces. Binnen het coaching traject worden jouw doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachen. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar gezamenlijke patronen in gedrag en denken in de groei van de deelnemers.

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben
Persoonlijke coaching

Is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van jou voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. Want de bedoeling is dat jij in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Transformationele coaching

Is gericht op het faciliteren van groei van binnenuit door bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties. Het gaat om verandering van binnenuit, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Counseling

Is een vorm van hulpverlening, waarbij jij als klant zelf de oplossingen vindt, voor je eigen problemen. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen. Het vinden van antwoorden op vragen het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht.

Mindfulnesscoaching

De coaching gericht op acceptatie en aanvaarding. Coach begeleidt de coaching in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer personen met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit. Vergroot bewustzijn, acceptatie en verkleint impact van emoties en gedachtenpatronen.

Kindercoaching

Het doel van kinderen coaching is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel.

Provocatieve coaching

Provocatieve coaching gaat er van uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen. Dat lachen over je problemen een prima medicijn is. Waarbij zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de cliënt om voor zichzelf op te komen, om zichzelf realistischer te bekijken en om genegenheid en waardering te uiten

Wat is kenmerkend voor een coaching traject

Kenmerkend van een coaching traject is dat de coach door de coachen wordt uitgezocht. In het coaching  traject is de coach de leverancier en de klant wordt ‘gecoacht’. De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Er zijn verschillende manieren van aanpak bij coaching

Coaching kan inhoudelijk zijn of meer procesmatig. Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin adviseert. Als voorbeeld kan de ex-toptennisser genoemd worden die de beginnende (top)tennisser adviseert over techniek en tactiek van het tennisspel.

Je leert door coaching jezelf te verbeteren

Gesprekken tussen ‘coach’ en persoon hebben een concreet doel. En wel, iets willen en kunnen wat de persoon voorheen niet kon. Een nieuw gedrag kunnen vertonen dus. Omdat een begeleider zou kunnen zeggen: van ‘niet- naar wel competent handelen’ , van ‘onzeker naar zeker optreden’ of van ‘ongezond naar gezond denken’.

Wat is coaching

Coaching is : Motivatie opgang brengen om te veranderen. De ‘gecoachte’ maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van “Onbewust Onbekwaam” naar “Bewust Onbekwaam” en dan naar “Bewust Bekwaam” en uiteindelijk wordt het “Onbewust Bekwaam” handelen.

Kort en bondig: de coach stelt voornamelijk vragen en spiegelt de antwoorden. Het is de bedoeling om de ander aan het denken te zetten die daardoor in beweging komt! Dus een verschuiving van denken naar doen. “Van veranderen naar stromen”.

Structuur in coaching processen onderkennen

Doelformulering

Is bedoeld om na te denken over hetgeen de persoon  anders wil. Verheldering van doel en context door specifiek te zijn over plaats, tijdstip en mensen met wie die persoon het doel wil bereiken maakt het tastbaar / waarneembaar. Erg concreet dus. Ook het in kaart brengen van het specifieke gedrag van de persoon in die perspectief . Want de mogelijke effecten en de koppeling aan de eigen waarden is van belang. Daarbij is dan het antwoord op de  volgende vraag van ‘wat de persoon tegenhoudt ofwel belemmert’ om naar het doel toe te bewegen, brengt de gevoelde hindernis naar de oppervlakte.

Toekomst visualisering

Laat een beeld ontstaan met aantrekkingskracht. Iets om naar toe te werken! Iets om naar uit te zien! Mensen worden zo gestimuleerd om te bewegen in de richting van een aantrekkelijk toekomstbeeld. Dit beeld wordt over het beeld van angst en vast zitten heen geplakt. Of anders gezegd op de achtergrond geplaatst terwijl het aantrekkelijke toekomst beeld op de voorgrond wordt geplaatst. Want coaching is een vorm van persoonlijke bijstand.

Denk ook aan
  • Lessen uit het verleden: Welke aanleiding ligt ten grondslag aan de situatie die op dit moment is ontstaan? Welk afschrikwekkend beeld heeft iemand en wil hij dit voorkomen? Wat is het proces in iemands leven dat telkens terugkomt? Wat zijn waarneembare patronen.
  • Het benodigd zelfbeeld:. De wijze waarop iemand zichzelf ziet beïnvloedt zijn/haar gedrag. Want de wereld kan een gevaarlijke plek zijn om te leven wordt vaag geloofd en de rol van slachtoffer is snel aangenomen. Het zelfbeeld als hulpverlener is wellicht dezelfde als die van slachtoffer. Immers als je jezelf als hulpverlener ziet dan kan dat als je de ander als slachtoffer ziet. En wat je kunt zien is altijd voor een deel een reflectie van jezelf.
Ons zelfbeeld kent beperkende overtuigingen

Zelfbeeld laat zich het gemakkelijkst vangen in metaforen. Want het domein van het verhalen vertellen, is dan ook de meest aangewezen plek om met dit aspect van coaching aan de slag te gaan. Het zelfbeeld in een verhaal vervatten is een van de methoden om verandering teweeg te brengen.

Procesmatige coaching

Bij de procesmatige coach moet je meer denken aan een mental coach. Die jou adviseert hoe om te gaan met verliezen. Maar ook met intimiderende tegenstanders, met de pers en die denkt aan een juiste balans tussen leven en werken. Iemand die van een afstand en met minder belangen en daardoor rustiger meedenkt met de persoon.

Bij Paragnost Eddie werken coachen. En zij coachen u graag. Maak een afspraak met medium Claire. Want zij is naast coach ook een counselor. Coaching een vorm van persoonlijke bijstand die je online snel kunt krijgen.