Paragnost Eddie en Consulenten

Paragnost en paragnosten informatie

Paragnosten, het begrip is erg breed. Iedereen met een paranormale gaven kan zich een paragnost noemen. Of iemand echt paranormale gaven heeft, zal altijd een discussie punt blijven. De één gelooft er beslist niet in en laat zich ook niet overtuigen, daar andere mensen er wel voor open staan.

Er zijn veel verschillende paranormale gaven, zoals helderziend, heldervoelend of helder horen. Een paragnost heeft één of meerdere van deze gaven. Een paragnost kan deze gaven (of hun zesde zintuig) gebruiken om mensen te helpen. Hij kan ze bijvoorbeeld inzicht geven over een keuze en emoties of helpen met lichamelijke en geestelijke problemen.

Zintuigelijke prikkels

Iedereen heeft vijf zintuigen, maar sommigen kunnen bepaalde dingen die anderen niet kunnen waarnemen. Zo kan een helderziende de toekomst zien, dus wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Ook zijn er mensen die helder voelen, zij hebben andere zintuigen die er voor zorgen dat er dingen gevoeld kunnen worden met een betekenis.

Deze zintuigelijke prikkels heeft een medium of paragnost al vanaf een jonge leeftijd die kunnen bij de opvoeding verdrongen worden. Maar ook kunnen kinderen leren om met de paranormale dingen om te gaan. De bepaalde energie die zij hebben kunnen zij gebruiken.

De paranormale gaves waarover iemand beschikt kan iemand natuurlijk plotseling overvallen maar kan ook leiden tot innerlijke rust. Paranormale gaves zijn er in verschillende vormen. Zo kan een paragnost op een andere manier verschijningen voelen/zien. Zo kan een helderziend medium soms ook aura’s lezen, helder voelen of helder horend zijn.

Helderzienden met een derde oog op het voorhoofd

Helderziend zijn is het kunnen voorspellen en begrijpen van de toekomst of de bovennatuurlijke wezens en verschijningen. De term helderziendheid is het hebben van een gave om dingen te zien die je met normale zintuigen niet kan waarnemen.

Een helderziende die de toekomst kan zien en bovennatuurlijke wezens kan waarnemen wordt vaak geassocieerd met een derde oog op het voorhoofd. Een derde oog op het voorhoofd is een van de chakra’s. Een derde oog op het voorhoofd wordt dan ook vaak gezien als belangrijk punt, oftewel energieknooppunten.

Het derde oog staat lang niet altijd open. Maar wanneer je rustig gaat zitten, adem diep in en uit, kan het derde oog innerlijk gevormd worden en kan het zijn dat er bepaalde beelden naar voren komen.

Wat kan een paragnost precies en hoe kan een paragnost jou helpen?

Er zijn veel verschillende paranormale gaven. Een paragnost heeft één of meerdere gaven. Hieronder zijn de bekendste gaven beschreven met hun unieke vermogens. Dit overzicht geeft de bekendste kenmerken weer, maar het paranormale bestaat uit veel meer kwaliteiten!

Wat is helderziend is dus het kunnen waarnemen van dingen die je met de normale 5 zintuigen niet kan waarnemen. Helderzienden, de sterke intuïtie of het gebruik van een zesde zintuig kun je bijvoorbeeld ook kennen van diverse tv programma’s.

(bekende) Helderzienden

De meeste mensen die op zoek zijn naar een paragnost, zoeken een persoon die helderziend is. Dit is geen kwestie van een kristallen bol en de toekomst voorspellen. Het begrip helderziend is heel breed. Zo zijn er paragnosten die visioenen van de toekomst door krijgen, ook zijn er paragnosten die beelden zien wanneer ze een voorwerp in hun handen hebben. Bij helderziendheid hoort ook het aura’s lezen, geest en in het menselijk lichaam kunnen kijken.

Mensen denken vaak bij een helderziende nog een aan de kristallen bol. Maar een helderziend persoon kan ook door een foto, dromen of een specifieke vraag helder zien.

Jouzelf helderziend ontwikkelen

Of je jezelf kan trainen tot een van de helderzienden is voor vele nog altijd een grote vraag en is ook niet te verklaren. Maar de aanleg hierover is wel te trainen door de natuurlijk intuïtie Zo is er directe intuïtie en indirecte intuïtie.

Om dit te trainen heb je een sterke intuïtie nodig. Train jouw directe intuïtie, iets waarmee je jezelf bezig houdt. Je kiest een specifieke situatie waarop je zich wilt focussen. Door het intuïtief vermogen komen hierbij bepaalde gedachtes naar voren.

Bij indirecte intuïtie, dit is het vermogen van de geest door te interpreteren. Hierbij neem je een vel papier en een pen naast. Stel je jezelf de vraag ‘Wat heeft mijn leven nodig?’ en teken je het eerste symbool dat in jouw gedachten opkomt.

Het intuïtief vermogen is belangrijk om jouw eigen helderziendheid te trainen.

Helderwetend

Ook paragnosten die helderwetend zijn, zijn erg geliefd. Een paragnost die helderwetend is krijgt antwoorden binnen, die hij niet kan verklaren, maar waarvan hij zeker weet dat dit het juiste antwoord is. Hij kan dit in beelden doorkrijgen, maar ook in woorden. Een helderwetend medium kan dus ook dingen waarnemen en daarbij een pijnlijke plek aanvoelen.

Helderhorend

Een paragnost die helderhorend is, hoort geluiden die een normaal mens niet hoort. Er zijn hierbij allerlei mogelijkheden. Zo kan de paragnost stemmen in zichzelf horen die hem bijvoorbeeld advies geven, maar hij kan onder andere ook gedachten van andere mensen horen.

Heldervoelend

Wanneer een paragnost heldervoelend is, zal hij energie kunnen voelen. Hij kan de energie en emoties van een persoon voelen, maar ook de energie van een omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld op de plek van een misdaad voelen dat er iets slechts is gebeurd.

Helderruikend

Het klinkt bijzonder, maar sommige paragnosten kunnen een bepaalde energie ruiken. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld een ziekte en/of een kwaal in het lichaam zijn, maar ook iemands karakter. Ook een persoon die overleden is kan een bepaalde geur oproepen bij paragnosten.

Op paranormale wijze geholpen worden

De meeste paragnosten hebben één of meer paranormale gavens. Ze kunnen deze gebruiken om mensen te helpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Een paragnost kan zien of voelen (waarnemen) wat er met je aan de hand is of hoe ke iets het beste kan aanpakken. Een paragnost zal een advies geven waar je als het goed is mee verder kan of steun uithaalt.

Wanneer kun je het best een paragnost bellen?

Misschien zit je wel ergens mee en moet je een moeilijke keuze maken. Veel mensen vinden het moeilijk om keuzes te maken omdat ze zich af kunnen vragen of dit wel de juiste is. Een paragnost kan helpen om tot een juiste inzicht te komen.

In deze tijd hebben veel mensen het erg moeilijk. Ze voelen zichzelf niet gelukkig en weten niet wat ze met de toekomst aanmoeten en hebben ze nare gedachten en gevoelens. Ook kan het zijn dat iemand dingen uit het verleden nog in zwart wit ziet en daarbij hulp nodig heeft. Een paragnost kan hulp bieden door te bekijken waar deze gevoelens vandaan komen en hoe de toekomst beter ingericht kan worden. Een paragnost kan je adviseren en coachen en jou op die manier verder helpen.

Bij lichamelijk klachten kan een paragnost uitkomst bieden. Sommige mensen hebben klachten waarvan de medicus niet kunnen uitvinden wat er aan de hand is. Een paragnost met de juiste gaven voelt of ziet misschien wel wat er lichamelijk aan de hand is. Een paragnost met een sterk intuïtief vermogen die met andere zintuigen dingen kan horen, helder zien of kan interpreteren kan dan de uitkomst bieden.

Contact met helderzienden

Helderziende beelden kunnen afkomstige zijn van de goddelijke wereld. Waardoor helderzienden bepaalde krachten doorkrijgen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld de toekomst zien en bepaalde gedachtes waarnemen en de betekenis hiervan vertalen.

Bij Paragnost-Eddie kun je met helderzienden, of andere mediums met meerdere zintuigen in gesprek komen. Zij kunnen meer waarnemen dan dat mogelijk is met de 5 zintuigen.

Wanneer je een goede paragnost belt, dan kan hij of zij jou verbazen. Vaak weet een paragnost zijn vinger gelijk op de gevoelige plek te leggen. Hij weet dingen over jou en gevoelens, die hij eigenlijk niet had kunnen weten. Een paragnost kan ook bijstaan om te ontdekken waarom je iets voelt, hij kan een nieuw inzicht geven. Wanneer je echt hulp van een paragnost wilt hebben, dan kan je naar onze spirituele hulplijn bellen. Onze paragnosten geven jou graag inzichten!!


Paragnost en paragnosten informatie