Paragnost Eddie en Consulenten

Mediumschap

Mediumschap verwijst naar de gave om met geesten te communiceren die de fysieke dood overleefd hebben, zoals bij mediums en helderzienden. In deze context wordt het vaak gebruikt om iemand te beschrijven die contact maakt met de geesten van overledenen en hen boodschappen kan doorgeven aan hun levende familieleden of vrienden. Deze vorm van no-nonsense mediumschap en nieuwe mediumschap wordt gezien als de basis opleiding van het mediumschap.

Een medium maakt contact met de spirituele wereld om vervolgens antwoorden te geven op vragen over onderwerpen als liefde, werk, relatie of het verleden, heden en toekomst. Een medium vangt boodschappen op van gene zijde om deze vervolgens door te geven aan het aardse leven.

Een medium kan op verschillende manieren aan trance healing doen en contact maken met een geest, gidsen of dierbaren overledenen. Zo kan een medium helder voelen, helder zien, helder weten of helder horen. Door deze zesde zintuigen krijgen mediums boodschappen door, deze kunnen zij in woorden omzetten zodat jij de boodschap kan begrijpen.

Mediumschap

Trance healing mediumschap

Trance healing mediumschap kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Een aantal van die manieren vind je hieronder:

  • Een medium is een persoon die in contact kan komen met geesten en bovenaardse krachten en zich daarvoor openbaren.
  • Een medium is iemand die als bemiddelaar tussen de wereld van de levenden en de geestelijke wereld staat.
  • Mediumschap is een gevoeligheid die een medium als vermogen heeft en het mogelijk maakt dat er communicatie en een verbinding ontstaat tussen de geestelijke wereld en de wereld van de levenden.
  • Mediumschap gaat over een volledig bewuste geesteshouding van een medium waarbij hij bewust zijn lichaam verlaat en toestemming geeft een geest zijn lichaam over te nemen.

Een goed medium kan deze spirituele ontwikkeling vervolgens gebruiken om de persoon in kwestie te begeleiden.

Contact met de spirituele wereld

Tijdens consulten zullen mediums kunnen communiceren met de spirituele wereld. Deze communicatie werkt doordat een medium deze gaven heeft. Deze gaven hebben zich weten te ontwikkelen al vanaf de geboorte van een medium. De eigen gevoeligheid van een medium wordt tijdens de consulenten aan de kant gezet, hiervoor is het nodig om te oefenen met het mediumschap en het vertrouwen in het eigen kunnen te krijgen.

Over jouw eigen mediumschap en de ontwikkeling daarvan kun je praten met een medium. Zo kun je beter contact leren krijgen met een ziel van overleden dierbaren, maar ook kan je gave rondom healing die je hebt leren verder te ontwikkelen. Als jij intuïtieve gaven hebt kun je hierover spreken met een medium. Zie dit als een soort opleiding die je krijgt van andere mensen die het mediumschap beheersen. Je kunt online deze opleidingen volgen, deze opleidingen vallen van vaak onder praktijklessen.

Als cliënt zijnde kun jij online met spirituele consulten starten om te praten over dierbaren, jouw gedachten, healing maar ook voor een beschrijving voor de toekomst. Het mediumschap kan jou helpen doorgaan met een positief leven of om antwoorden te krijgen op belangrijke vragen die je hebt.