Paragnost Eddie & Consulenten

Medium en Mediums voor antwoorden en inzichten

Medium en mediumsMedium en mediums hebben contact met de spirituele wereld. Mediums zijn mensen met spirituele krachten. Mediums kunnen communiceren met de geest van een overledene. Zij zijn een schakel tussen de spirituele wereld en de wereld waar wij leven.

Mediums kunnen de stem van de overledene horen en/of een overledene zien.
Mediums weten dat er meer is tussen hemel en aarde.
Een medium is iemand die met overledenen kan communiceren. We krijgen al snel een beeld van mediums met waarzeggersborden of glazenbollen voor ons en enge verschijnselen of oplichterij. Maar eigenlijk kan iedereen een medium worden.

Ook kunnen mediums informatie van een overledene aanvoelen. Soms kan een overledene via een medium spreken of bezit nemen van zijn of haar lichaam. Veel mediums hebben contact met een overledene die als tussenpersoon communiceert met de rest van de spirituele wereld.
Zij noemen dit hun spirituele gids.

Ieder medium heeft een eigen manier van werken om in contact te komen met overledenen. Een medium kan de overledene met zijn of haar naam vragen te komen, ook kunnen ze spontaan informatie van overledenen krijgen. Andere mediums kunnen in trance gaan om contact te maken met de spirituele wereld.

In enkele gevallen kan het uiterlijk, gedrag en/of de stem van het medium tijdelijk anders zijn. Daarnaast kunnen mediums kunnen ook boodschappen ontvangen via automatisch schrift, waarbij een overledene de hand van het medium overneemt en via deze hand geschreven boodschappen doorgeeft.
Niet alle mediums kunnen contact leggen met gene zijde zoals vaak gedacht wordt. Ze zijn allemaal gespecialiseerd in hun eigen mediumschap zoals:
Mentaal medium

Het mediumschap is mensenwerk, dit geldt voor de stoffelijke, evenals de geestelijke wereld. Het komt daarom maar weinig voor dat een medium 100 procent juiste informatie geeft. Het medium, van communicatie, moet zich dit bewust zijn. Het medium moet dus zelf blijven nadenken en de gegeven informatie niet gedachteloos aan nemen. Natuurlijk mag men er van uitgaan dat de gids probeert concrete en goede informatie aan te bieden. Wanneer de informatie dat niet is, is het contact tussen het medium en de spirituele wereld verstoord. Een gekregen boodschap met allerlei onduidelijkheden en warrige of vage informatie die op de meeste mensen van toepassing is, mag niet als juist worden aanvaard. Wanneer u een -mentaal- medium raadpleegt, let er dan op dat u uw gedachten goed beheerst. Sterke gedachten worden door een medium opgepakt en kunnen er voor zorgen, dat er verkeerde informatie bij het medium binnenkomt.

Trance medium. De energie die het mogelijk maakt in en uit het lichaam te gaan is Trance Medium energie. Het is de verbinding tussen jouw geest en jouw lichaam. Zonder Trance Medium energie kan je niet in je lichaam zijn. Het is een natuurlijke spirituele energie, die door iedereen gebruikt wordt.
Voel de rust, harmonie en zachtheid van een slapende de baby. Dat is Trance Medium energie. Een kind valt meestal heel makkelijk in slaap. De sterke verbintenis van het kind met de spirituele wereld vereist veel Trance Medium energie. Het kijken naar een baby laat veel mensen vragen stellen over zijn of haar toekomst. Ze leggen contact met het spirituele leven. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de vergrootte Trance Medium energie.

Half trance medium
Volledig trance medium
Fysiek medium

Wilt u contact leggen met een dierbare overledene, bel dan één van onze mediums die daarin gespecialiseerd is.