Paragnost Eddie en Consulenten

Kaartleggers

Kaartleggers leggen kaarten voor u.

kaartleggersLenormand, Tarot en Engelenkaarten

Tijdens een consult trekt de kaartlegger de kaarten en legt op die manier contact met zijn/haar onderbewustzijn. Een kaartlegger heeft meestal jaren ervaring en gaat veel verder dan de handleiding. Bij www.paragnost-eddie.nl  werken verschillende kaartleggers die u graag inzichten willen geven in het heden, verleden en toekomst.

De Tarotkaarten geven inzicht in dagelijkse problemen of belangrijke levensvragen en keuzes. Je kunt deze kaarten ook raadplegen voor een jaarlegging, een karmalegging, een relatielegging of een chakra reading.

De Zielenkaarten halen beelden, herinneringen uit de ziel naar boven en ontsluieren in vele gevallen informatie over de zielentaak van de persoon. Tegelijk tonen ze mogelijke blokkades die de persoon in kwestie op te ruimen heeft.

Ook de Lenormandkaarten geven antwoorden op vragen rond de zielentaak. Ze kunnen de kaartlegger informatie onthullen over vorige en toekomstige levens. Deze kaarten zijn niet gemakkelijk te hanteren en te interpreteren omdat ze zoveel informatie prijsgeven. Toch hebben ze vaak al voor verbluffende resultaten gezorgd voor mensen die zich na een consult bij een kaartlegger zich verder bleven openstellen voor bevestigingen en bijkomende signalen.

De Engelenkaarten vertellen welke gevleugelde begeleiding en bescherming de consultant op dit moment geniet of welke energie het beste wordt aangeroepen voor hulp. Deze kaarten kunnen geraadpleegd worden bij een kaartlegger als volwaardig consult maar ook als afsluiter na een legging van andere kaarten. Ze zijn zo waardevol omdat ze heel praktische antwoorden geven op situaties van de dag.

Laat u verrassen door één van onze kaartleggers!!