Paragnost Eddie en Consulenten

Optimaal kiezen

Optimaal kiezenOptimaal kiezen. Van ontelbare keuzes te hebben tot het gevoel geen keuze te hebben of geen keuze te kunnen maken.
Kies voor geluk, kies voor geld, kies voor vrijheid, kies voor de juiste politieke partij, kies voor de juiste partner, kies voor gezondheid enzovoort.
De optimale keuze is de keuze om vanuit authentieke kracht te kiezen en te creëren. Keuzes worden over het algemeen vanuit het verstand gemaakt, want we hebben geleerd dat onze keuzes logisch moeten zijn, vanuit het denken, het verstand. Daarmee kom je het verst in het leven. Zo van: denk maar eens goed na voor je kiest en laat je vooral niet leiden door wat je voelt, wat je voelt doet er niet toe. Optimaal kiezen is wat je ziel wil en als je kiest om de wenken van je ziel te volgen, kom je van binnenuit tot leven en gaat je creativiteit stromen. Alles krijgt betekenis, is zinvol. Alles wat je zegt en doet, ervaar je als een geschenk.
Je bent je er bewust van dat je leven een uniek en authentiek doel dient en je weet en voelt in je hele wezen dat het volledig klopt.
Er kunnen oneindig veel keuzes aan jou voorbijkomen, en toch kun je kiezen voor datgene wat voor jou de beste keuze is, in een bepaald moment. Je wordt de expert van jouw ziel en je ervaart diep van binnen de vrijheid om te experimenteren en je ziet wat je verder brengt en wat niet.
Je bent je bewust van je gevoel en je beschouwt jezelf als de creator van jouw ervaringen. Het is een proces en geen op zichzelf staande gebeurtenis. Creëren vanuit je authentieke kracht laat jou de zinvolheid van je leven ervaren. Je leert jezelf beter kennen, je verandert jezelf en je neemt aan wat je ziel jou wil geven.
Optimaal kiezen gaat nooit over anderen, je hoeft de ander niet te veranderen, te overtuigen, je kunt hen enkel laten zien hoe jouw keuzes bijdragen aan het hoogste potentieel, zodat je hen ook kunt inspireren. Je draagt ook de consequenties die ontstaan vanuit de keuzes die je maakt, je bent spiritueel bewust actief betrokken en je krijgt meer inzicht in de nog angstige onzekere delen van je persoonlijkheid (die vooral gevoed werden tijdens onze opvoeding) zodat je deze kunt helen.
Je zal vroeg of laat inzien dat het geen zin heeft anderen met de vinger te wijzen, omdat je vanuit jouw authentieke kracht en scheppingsbewustzijn je hart openstelt voor verandering in jezelf. Er komt een moment in dat bewustzijn dat je je persoonlijkheid kan afstemmen op je ziel en alleen jij weet en kent dit moment, want de keuze is aan jou. Je hoeft er geen passend moment voor af te wachten, want elk moment is NU.