Paragnost Eddie en Consulenten

Het Enneagram

Het EnneagramHet Enneagram. We kunnen het enneagram hanteren als een manier om het bewust of onbewust gedrag te onderzoeken en hoe iemand in het leven staat. Het is een model waarin 9 types beschreven worden en een inzicht geeft in de relatie tot zichzelf en anderen. Het doel is om bewust te worden van ons gedrag en interactie met anderen.

We kunnen de negen types of modellen herkennen, maar er is één type of model dat dominant herkenbaar is en dat verklaart ons gedrag en onze kijk op de wereld om ons heen. Het doel van het werken met het enneagram is terug te keren naar de essentie, dat zich heeft gevormd rond een centrale passie.

Elk type beschrijft de positieve en minder positieve drijfveren om met elkaar om te gaan, onze overtuigingen en behoeftes. Het enneagram kun je beschouwen als een tool te groeien en bewuster te worden van wie jij en de ander is.

Elke type verhoudt zich op een gestructureerde wijze tot elkaar. In een ontspannen toestand zie je de positieve eigenschappen tot uiting komen; in gespannen toestand zie je voornamelijk de minder kun je de minder positieve kanten opmerken. Je kunt via enneagramtesten ontdekken welk type van het enneagram bij jou dominant is.
Welk spiritueel model je gebruikt om jezelf en anderen beter te kunnen gebruikt, het is vooral de bedoeling je niet te identificeren met een type, omdat we op doortocht zijn in ons niet-stoppende bewustwordingproces.
Wil je hier toch meer diepgang in het enneagram dan zijn de boeken van Sandra Maitri, ‘ Het ennegram van passies en deugden’ en ‘ De spirituele dimensies van het enneagram ‘ zeker op een diepzinnige manier zeker inspirerend. Uiteraard zijn er rond het enneagram ontelbare boeken geschreven.

Algemeen zijn de persoonlijkheidstypes als volgt ingedeeld volgens harttypes, hoofdtypes en buiktypes.

Type 1 is de perfectionist, de wereldverbeteraar, de criticus, de hervormer, de gewetensvolle en principiële mens.
Type 2 is de redder, de helper, de gever, de zorgzame raadgever.
Type 3 is de winnaar, de statusmens, de initiator, de ondernemer.
Type 4 is de romanticus, de intuïtieve mens, de kunstenaar, de melancholicus.
Type 5 is de waarnemer, de onderzoeker, de verzamelaar, de filosoof, de strateeg.
Type 6 is de loyalist, de verbinder, de trouwe vriend, de twijfelaar.
Type 7 is de levensgenieter, de vrolijke optimist, de veelzijdige mens, de avonturier, de planner.
Type 8 is de baas, de verantwoordelijke mens, de beschermer, de dwingeland, de strijder.
Type 9 is de mediator, de begripvolle mens, de beschermer, de diplomaat, de liefhebbende mens.

Rest nog even te delen dat enneagramtypes geen stereotypen zijn en elk mens uniek en authentiek is in de reis naar zichzelf.

Warme groet
Mieke Box 45