Paragnost Eddie en Consulenten

Hartdenken

Hartdenken. Je hart is de enige plek waar je levensvuur brandt. En toch is het niet gemakkelijk om te vertrouwen in de wijsheid van het hart.
Leren denken met het hart en voelen met het hart kan een lange en moeizame weg zijn.
Er is niets mis met denken op zich. We hebben nu eenmaal alles wat we nodig hebben om als mens ons volledig potentieel te ontwikkelen. Ons denken krijgt in de meeste dagelijkse situaties de voorkeur. Let eens op hetgeen we zelf dagelijks uitspreken of wat we horen in onze omgeving. Eenvoudig door te observeren hoe vaak we het werkwoord denken gebruiken en hoe vaak we ons uitdrukken in voelen.
In denken drukken we ons uit in woorden. In voelen drukken we ons eveneens uit in woorden. Als je denken verandert, veranderen ook de woorden die je uitspreekt. Verandert je manier van communiceren. Verandert je voelen. Vanuit de verandering in je denken en voelen ontstaan andere handelingen, andere daden.
Waar je voorheen een vastomlijnde gedachte had over iets, merk je dat je door je persoonlijke groei die gedachten kan veranderen. Daarmee verander je automatisch je gevoel en doe je in concrete situaties datgene wat goed voelt. Daarom niet perfect, maar wel vanuit je gevoel.
Je kan dit ervaren als een drie-eenheid in jezelf. Een denkend, voelend en handelend wezen en dit zijn we allemaal zonder uitzondering. Hoe conflicterend onze drie-eenheid in onszelf kan zijn ervaren we ook in ons leven. Herkennen van dit denken en dat voelen. En dan toch nog eens helemaal anders doen of handelen.
De essentie in de verbinding van deze drie-eenheid is dat ons denken, ons voelen en hoe we het tot uitdrukking brengen is gebaseerd op integriteit.
Van zodra iets in ons denken niet integer is, is ons hart vervuld met ruis en verzwakken onze handelingen tot vormen van agressie, kwetsen, pijn enzovoort.
Niet te streng oordelen over jezelf is het beste, omdat oordelen over het brandend vuur van je hart verzwakt.
Door te oordelen, en dat doén we soms bijna automatisch, denken we in goed en fout, mooi en lelijk enzovoort. Oordelen en voelen met het hart creëert afgescheidenheid, uit verbinding gaan.
Stapje per stapje ontdek je nieuwe dingen, doe je nieuwe inzichten op, ontwikkel je een andere kijk op jezelf en je omgeving, ervaar je meer schoonheid en leef je bewuster vanuit meer ZIJN dan denken en doen. Ondanks de verbinding in die drie-eenheid.
Het is een mooie ervaring om de beweging te voelen, te ervaren en ook toe te laten dat in die beweging heel wat innerlijke beroering kan zijn. Het mag allemaal gevoeld worden. We komen meer in het midden van het brandende hartsbewustzijn, waarbij ons denken kan samensmelten met de waarden die we in ons hart ervaren.
De essentie van ons leven in de aardse dimensie is die plek van ons brandende hart tot expressie te brengen. In ons hart ligt alle wijsheid en kennen we alle antwoorden.
Voor je iets doet of zegt, raadpleeg je hart, luister ernaar en durf te vertrouwen.