Paragnost Eddie en Consulenten

Godinnen-energie

Godinnen-energieGodinnen-energie. Er is heel veel te doen rond het herontdekken van onze godinnen-energie. De godinnen-energie die zowel mannen als vrouwen in zich dragen en de bron is van de schepping die alles bij elkaar houdt.

Dit is soms heel moeilijk om te aanvaarden en vooral voor de doorsnee man kan het idee om een vrouwelijke trilling te ervaren best als een schok ervaren worden. Die gedachten vinden we terug in het patriarchaat, terwijl het de godinnen-kracht is die achter alle dingen schuilgaat.

Onze godinnen-energie terug belichamen is meer dan zich tooien met godinnenkleren en het dragen van attributen, het kàn de ervaringen van de energie ondersteunen en kan zeker als heel fijn worden ervaren, doch de essentie van de godinnen-energie is bezield ervaren van binnenuit.

Godinnen-energie staat voor onze creatieve scheppingskracht en kan zich op zeer veel manieren aan ons tonen; de energie zit in al onze cellen van ons wezen.
Waarom we zo uit deze scheppende energie zijn geraakt en hoe we onze goddelijke scheppingskracht kunnen claimen kun je in het boek ‘De Holist’ van collega Bob Kukler lezen.

Ook mannen zullen met eerbied voor de godin in zichzelf het leven leren eerbiedigen. Vrouwen zullen het binnenbrengen van nieuw leven opnieuw herdefiniëren.
Op dit moment ervaar ik nog steeds de strijd tussen onze godinnenkracht en -energie en het patriarchaat en we zijn nog veraf van die scheppende creatieve energie. Zelf heb ik de idee dat dit te maken heeft met het zoeken naar wat er buiten te vinden is. Het is via een inwaartse beweging die ons naar onze scheppende energie leidt.

Op een of andere manier leidt onze zoektocht naar onze innerlijke godin, via ons hart. In ons hart zit onze levenskracht doch we hebben het anders geleerd.
Ons hart wordt geopend en open gehouden met het zoeken naar je innerlijke godinnen-essentie en niet voor een enkeling of een paar mensen maar voor al degenen die onze levensweg kruisen. De basis van de nieuwe tijd vindt plaats middels deze weg en dat betekent niet dat de godin niet met de mannelijke energie werkt, want ook mannen zullen leren en ervaren hoe ze de godin kunnen belichamen.

De kennis van vrouwen wordt meer en meer uitgedragen, wordt zichtbaar gemaakt op een magische en mystieke wijze. Hierbij kunnen vrouwen in die weg meer over hun eigen geheimen ontdekken, hun processen van menstruatie, baring en de cycli van hun emoties. Het is ook tijd dat vrouwen bereid zijn dit te delen met mannen.

Het werken met de energie van de godin vraagt om een heel diepe verkenning van de goddelijke, vrouwelijke inspiratie. Als je vraag is hoe je dat nou kunt uitleggen aan een man hoe het voelt om een vrouw te zijn, is daar die vraag wat je kunt doen om meer de godin in een vrouwenlichaam te worden. De godin in jezelf weet het antwoord met haar hart.

Het leven vanuit het goddelijke vrouwelijke principe zal ons allen leren hoe een balans te creëren op onze aarde. Het is dus al lang geen of/of verhaal meer, maar een en/en verhaal.
Omarm de godin in jezelf en ontdek je scheppingskracht in vreugde, in liefde, met passie, hartstocht en overgave.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45