Paragnost Eddie en Consulenten

De gewonde heler

De gewonde helerDe gewonde heler. Cheiron is de kosmische boodschapper en vanuit astronomisch standpunt gezien is Cheiron helemaal geen planeet. Cheiron beweegt zich als een eenzame bezoeker in een onregelmatige elliptische baan die tussen Saturnus en Uranus beweegt en doorgaat en dan tussen Saturnus en Jupiter.
Hij brengt onpersoonlijke energieën van buiten in het bewustzijn.
In de rol van kosmische boodschapper is Cheiron een brug tussen de werelden en bevordert hij integratie van het bekende met het onbekende.
Herkenbaar voor velen is sinds enkele maanden het aan de oppervlakte komen van niet verwerkte pijn. Wat ieder met die niet verwerkte pijn doet is ieders verantwoordelijkheid. Het is een behoorlijk intensief proces en laat precies zien waar heling nodig is. Heling is geen kwestie van ‘beter maken’. Ware heling dringt tot de kern door. En die kern kunnen we ervaren als we bereid zijn om af te dalen in de duisternis en accepteren dat een deel van ons ware zelf altijd gewond zal zijn. Wat voor zin heeft het dan, als een deel van ons ware zelf toch gewond zal blijven?
De zin ervan is de pijn van hoelang geleden te erkennen en te omhelzen in plaats van ze te onderdrukken, te verwerpen, te doen alsof de pijn er niet zit.
In je geboortechart kun je vinden in welke positie jouw Cheiron staat; is het een goed positie dan is de manier waarop met de pijn wordt omgegaan zorgzaam, met mededogen. Die personen hebben meestal een rol als mentor. In het ongunstige geval zoekt degene die lijdt een zondebok of een buitenstaander om de pijn te projecteren op anderen.
Cheiron loopt sinds 18 februari 2019 door Ram. De wond zit in het ego of het zelf. Het is dus een wond die heel diep kan zitten omdat het het recht om er te zijn, het recht om te bestaan, aanraakt. Bij velen is dit oerrecht om er als authentiek uniek wezen te zijn, geknecht en aan banden gelegd. De reactie van Ram met als element vuur is vanuit vechtlust en strijd. Die heftige energie waarmee dit gebeurt compenseert ergens de pijn en de onzekerheid.
We kunnen ons in min of meerder mate nog wel herinneren hoe onze eigen wil in de kindertijd in de kiem werd gesmoord. Er werden ons regels opgelegd, er werd ons verteld wie we moesten worden, er werd ons verteld dat als we aan dit beeld voldeden, van ons werd gehouden. Dat is het drama bij heel veel mensen. En ik druk dat nog heel voorzichtig uit, omdat er ook wel mensen zijn die daarover veel schaamte ervaren of die het niet willen erkennen. Frustratie, woede, machteloosheid en wraak sudderen tot het kookpunt is bereikt en dan komt de explosie en daarna nog een explosie en de explosies volgen elkaar nu in een behoorlijk snel tempo op.
Wat heel opvallend is in onze samenleving is dat steeds meer mensen eetstoornissen hebben, vaak ten gevolge van het onderdrukken van een mengelmoes van onverwerkte emoties. Als er maar goed gegeten wordt, voelt men zich weer gesust, gevuld, gevoed. Waarmee? Het leven wordt meer en meer overheerst door surrogaten in de ruimste betekenis van het woord. Het pijnlijke ervan is dat de diepere zielspijn niet weggevreten, weggesekst, weggedronken, weggeschreven en weggedroomd kan worden.
Er zijn zoveel compensatiemechanismes waarvan we ons niet bewust zijn omdat we 180° de andere kant uitkijken.
We maken anderen tot een zondebok, gaan de strijd aanbinden met partners, vrienden, de drang om zich boven de ander te stellen, anderen als een bedreiging te zien en niet als evengoed zoekende zielen.
Een complete overheersing van het linkerbrein. Als we dit niet een keertje zullen willen aannemen, is er geen sprake van heling, maar blijven we het verleden herhalen en verzieken we onszelf en anderen.
Soms vragen mensen me wel eens of dat nog lang duurt. Met enige voorzichtigheid is mijn antwoord dat we maar best ons huiswerk maken, beter niets uitstellen. Laten we het zitten, dan wordt het voor de komende periode ongetwijfeld moeilijker en zwaarder.
Wees lief, zacht en zorgzaam voor jezelf. Inspireer anderen om je heen met evenveel zachte zorgzaamheid, doch neem niet de verantwoording op je schouders van andermans pijn.

Inspirerende hartegroet

Mieke Box 45