Paragnost Eddie en Consulenten

AYURVEDA

AYURVEDAAYURVEDA. Letterlijk betekent het woord ‘kennis van het leven’. Ayurveda beschrijft een oud Indisch levenskennissysteem met voordelen in natura zoals spirituele, mentale, fysieke gezondheid en geluk.

We kunnen, volgens de vierduizend jaar oude universele geneeskunde/filosofie, niet volledig gezond en gelukkig zijn als we onwetend zijn en blijven over wie we echt zijn.

Wanneer we ons lichaam en onze geest kennen en weten hoe onlosmakelijk verbonden ze met elkaar zijn, en hoe ze verbonden zijn aan het lichaam en de geest van anderen mensen, kennen we onze essentie, ons hart, ons universele verbonden Zelf.

Andere oude levens- en medische kennissystemen, zoals de traditionele Chinese en Ayurvedische geneeskunde, tonen ons dat gezondheid en geluk onze ‘natuurlijke staat’ zijn. We verliezen deze natuurlijke staat als we op een onevenwichtige manier leven. Onnatuurlijke gewoonten van destructieve thuis-, werk-, eet- en relatieomgevingen.

Een onnatuurlijke manier van leven wordt veroorzaakt door destructieve denkpatronen, die op hun beurt worden veroorzaakt door destructieve overtuigingen.

Door daar nu eens bij stil te staan in dit blog, kun je ook bij jezelf herkennen hoeveel ‘geestraketten’ je afvuurt, ze zijn ontelbaar. En sta er ook eens bij stil hoeveel ‘geestraketten’ op anderen worden afgevuurd.

Een voorbeeld van een geestraket is onder andere: ‘Ik kan pas gelukkig worden als ik een partner vind’. ‘Ik voel me ongelukkig omdat de ander me niet de erkenning geeft die ik verdien’.
Inspirerend om de geestraketten te benoemen en welk effect dit heeft op de kwaliteit van je leven. De geestraketten van anderen hoef je niet aan te nemen, je kunt er niets mee.

De moderne geest-lichaam-geneeskunde toont ons hetzelfde als de Ayurveda en andere kennissystemen, omdat ze met elkaar verbonden zijn. We zijn met elkaar verbonden. We zijn ons pas bewust van ons levenspotentieel wanneer we beseffen dat we een geheel zijn en wat ons een geheel maakt.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45