Paragnost Eddie en Consulenten

Automutulatie/zichzelf pijnigen

Automutulatie is zichzelf pijnigenAutomutulatie/zichzelf pijnigen

Waarom dit blogje?

Omdat ik veel met trauma’s werk. Op de telefoonlijn krijg ik dan soms hele pijnlijke vragen, die ik probeer toe te lichten en uit te leggen. Dit onderwerp vermijd men het liefste! Vooral omdat het onbekend is, en onbekend maakt onbemind.

Wat is Automutuleren?

Automutuleren is in andere benaming voor mensen die zichzelf pijnigen. Dit varieert van met het hoofd tegen de muur slaan, tot het snijden in zich zelf. Uitzonderingen voor deze informatie zijn mensen in psychoses, verstandelijk handicap of hersenletsel!

Het gaat hier om mensen die emotionele pijn als dusdanig ervaren dat dit een manier is om hier mee om te gaan.

Velen hebben een diepe of indringende gebeurtenis of traumatische ervaring gehad. Deze ervaringen kunnen te maken hebben gehad met misbruik, fysiek geweld, psychisch geweld, verwaarlozing, vernedering etc.

Het zijn onverwerkte gebeurtenissen die weliswaar voorbij zijn, of zelfs in het verleden liggen die kunnen uitmonden in automulatie.

Niet iedereen weet waarom dit gedrag is ontstaan. Soms zijn gebeurtenissen uit geblokt, of is iemand in overlevingsstrategie en weet dan ook daadwerkelijk niet wat er gaande is, behalve dat degene aan het overleven is. En zelfs vaak is men zich daarvan niet bewust.

Simpelweg eenzaamheid kan ook automutuleer gedrag trickeren, aan niemand je verhaal kwijt kunnen? Probeer het u maar eens voor te stellen.

Wat doet het?

Op korte termijn of direct is voor degene die automutuleert een gevoel van opluchting, ontspanning, zelfcontrole en voldoening.

Degene weet echter zelf wel dat het gedrag niet klopt!

Vaak ervaart degene het ook als het enigste wat die vertrouwd.

Op lange termijn kan er een vicieuze cirkel ontstaan. Het gevoel van schaamte kan hierin meespelen, het niet durven te vertellen, omdat degene het zelf misschien ook wel afkeurt, of niet kan uitleggen wat er nu eigenlijk is.

Bang voor veroordeling en onbegrip…

Hoe hiermee om te gaan?

Vooral niet veroordelen, probeer het niet uit te leggen of te zeggen dat je het begrijpt! Vraag of iemand een troostende arm om zich heen wilt.

Dus ook niet agressief worden, of angstig.

Erken de gevoelens die iemand heeft!

Wees eerlijk en open, niet veroordelend.

Straffen heeft geen enkele zin! Negeren doet extra pijn, hoe moeilijk het ook is, schenk aandacht.

Wees dus respectvol.