Paragnost Eddie en Consulenten

Aartsengel Uriël

Aartsengel UriëlDe helende energie van Aartsengel Uriël , Aartsengel Uriël staat voor het Licht en heeft als belangrijkste taak Licht te brengen. Uriël is het meest verbonden met de aarde en heerst over Waterman. Zijn energie is krachtig, versterkend, stabiliserend en ook rustig en harmonisch. Hij helpt je lichaam, geest en ziel in evenwicht te brengen en versterkt het vermogen om op de wijsheid van je lichaam te vertrouwen. Daardoor worden structuren en verbindingen tussen het fijne en grofstoffelijke lichaam versterkt. Hij helpt ons om staande te blijven in de materiële wereld en ons te verbinden met ons innerlijke hogere zelf. Op die manier is het mogelijk verbinding te creëren tussen de aardse realiteit en spirituele groei.
Uriël is de engel van het goddelijke vuur en is één van de krachtigste aartsengelen. Hij kent onze drijfveren, ons verleden en onze toekomst. Zijn aanraking is zacht en roept onze zielen terug naar zijn liefde. Hij bracht ook de kennis van de alchemie in de praktijk.
Hij wordt vertegenwoordigd door de vruchtbaarheidsgodinnen Aphrodite en Isis. Zijn mannelijke aspect wordt vertegenwoordigd door Eros en Cupido.
Aartsengel Uriël kan worden aangeroepen voor alle zaken die te maken hebben met het scheppen van harmonie, vriendschap, liefde, muziek, schoonheid.
De werking van deze energie is heel diepgaand en ingrijpend. Ze leidt in sterke mate naar het zelfmeesterschap in het leven en dit is waar we in de Nieuwe Tijd naartoe groeien: zelfmeesterschap.
Aartsengel Uriël wil in ons onze goddelijke, spirituele kracht aanwakkeren, die ons bevrijdt van spirituele hoogmoed, egoprojecties en afhankelijkheid. Zijn energie wijst ons op de mogelijkheden om opnieuw met onze goddelijke kracht in verbinding te komen. De gevolgen hiervan zullen geïnspireerde goddelijke daden zijn, die op hun beurt zullen resulteren in goddelijke oogsten.
Omdat we nu in staat zijn ons bewustzijn te verruimen kunnen zich geen materiële weerstanden vormen. We leren door de materie ons boven te materie te stellen. Als we in harmonie zijn met de goddelijke stroom, dan zullen we alles wat we nodig hebben ontvangen. We zullen onze dromen vanuit onze goddelijke essentie aangedreven kunnen realiseren.
Aartsengel Uriël dient de zesde straal, de gouden straal, van vrede. Hij helpt vrede en rust naar de mens en de aarde te brengen. Hij werkt ook heel nauw samen met het weer en kan de wereld tijdens natuurcatastrofes ondersteunen. Het kan niet altijd voorkomen worden, doch de krachtige ondersteuning tot een voorspoedig herstel kunnen we hem toeschrijven.
Hij luistert ook als je in jezelf rust en vrede nodig hebt. In situaties waarin er onenigheid heerst tussen jou en anderen, kan je zijn gouden straal van vrede visualiseren. Een prachtige en vredevolle straal van gouden licht, die meteen rust en vrede brengt in een situatie. Voel hoe het licht door je lichaam stroomt en dan op de mensen om je heen uitstraalt en rust en vrede brengt.
Om de hele wereld vrede te sturen, stel je dan voor hoe de aarde in de gouden straal omhuld is en voel hoe de gouden straal ieder levend wezen doordringt. Vraag zijn ondersteuning om een betere wereld voor iedereen te creëren. Het is zo nodig op dit moment.
Je kunt zachtjes of hardop het volgende zeggen, of met je eigen woorden brengen:
Aartsengel Uriël
Ik vraag je om vrede, harmonie, begrip en liefde
in de wereld te brengen.
Om het voor ons allen mogelijk te maken
een spirituele en bewuste weg
te kiezen
Voor ieders allerhoogste welzijn.
Hier en nu en continu.