Paragnost Eddie en Consulenten

Spiritueel werk op Aarde

engelen geduldLief Lichtmens

Wat prachtig dat er zoveel Lichtwerkers zich bewust zijn/ worden van hun mooie taak op Aarde, alles is waardevol zolang het bijdraagt tot ieders Welzijn.

Het wordt voor velen duidelijker dat de Ziel ontwaakt.

Velen ontpoppen zich als een krachtig medium, gaven die er sinds geboorte waren, doch door socialisatie, opvoeding….niet de ruimte hadden zich te ontwikkelen. Het mediumschap kent een heel grote opmars in deze tijd, zoals al eerder geschreven heb, is het mediumschap van het Vissentijdperk niet langer meer het mediumschap van de Nieuwe Tijd.

Voorspellingen zoals ze voorheen neergezet werden wordt onhoudbaar.

In het Aquariustijdperk geeft een bewustzijnswerker het gereedschap aan de Nieuwe Mens om doorheen het proces van transformatie- transmutatie en her-creatie te ontwikkelen.

De grote populariteit in het oude mediumschap zit nog steeds bij de doorsnee in het voorspellen van een toekomst, fragmenten die overwegend opgepikt worden in de energie van de cliënt en hier is niets mis mee uiteraard. Zolang een cliënt de informatie herkent, er iets wezenlijk positiefs mee aankan in het leven, verder groeit en evolueert, bewust wordt is het goed  … in het nieuwe mediumschap mag de bewustzijnswerker  met toestemming van de cliënt en Meesters, Gidsen, Heren van de Kronieken, inzage krijgen in een nog groter plaatje ( niet hét totale plaatje) om de nieuwe mens te ondersteunen in het ontwikkelen van het volledige potentieel in diens leven. Er wordt geen oordeel geveld over de stijl van werken , de één werkt meer nu al duidelijker vanuit de Nieuwe Tijdsfrequentie en de ander werkt nog vanuit het meer vertrouwde Vissentijdperk, zolang mensen dit nodig hebben, zolang zal het mediumschap op dit niveau en die trilling verdergaan…tot op een dag elk medium een waar bewustzijnswerker verwordt en zelf de gereedschappen gebruikt die de Nieuwe Tijd vereist om verder te transmuteren en we een heel ander soort van cliënten aantrekken en de cliënten die nog vol angst in het leven staan.

Een medium heeft dus een heel grote verantwoordelijkheid…in eerste instantie de zelfverantwoordelijkheid het leven te leiden zoals ze naar waarheid verkondigen.

Dat we hierin allen aardig op weg en onderweg naartoe groeien, dat is een verheugend nieuws.  De Aarde is onze leerschool en net zoals op school zit de ene in het kleuterklasje en de ander in de eerste klas van de lagere school en een ander zit alweer aan de universiteit….maar dat iedereen mag overgaan ( en ook wel eens een klasje mag overdoen) en verdergaat, vinden we allemaal toch heel ‘normaal ‘, dus eigenlijk is dit in ieders spirituele groei als medium net hetzelfde. En iedereen ontwikkelt zich volgens beste vermogen op school, dus trek maar even de groeilijn door naar de verdere groei in het mediumschap.

Maakt dat een medium,  een bewustzijnswerker tot een uitverkoren mens, een mens die verheven staat boven de ander….het is maar hoe de mens zelf hier tegen aankijkt, hier naar ‘op’ kijkt. Laat me stellen, dit is het meest nederige werk dat een medium, een bewustzijnswerker mag doen, in overeenstemming met diens Goddelijke Zielsplan.

Menig mens wordt nogal eens overdonderd door hetgeen ze lezen in tijdschriften, vernemen via de media…

De laatste tijd komen de volgende vragen naar ons toe :

‘ Is X echt het beste medium van en wie zegt dit, hoe weet men dit , wie bepaalt dit wie het beste medium is van….’

Ik heb slechts één kort antwoord: Er wordt door onze Helpers totaal niet en nooit in deze oordelen over wie het beste medium zou zijn doorgegeven.

Het is een puur aards verschijnsel om een medium als het beste medium van het jaar, of het beste medium van de wereld of waar dan ook te eren.

Het is goed voor het ego die aardse erkenning te mogen ontvangen and that’s it.

Ontgoocheld dat er niet méér is dan dit: Boven is geen oordeel, Boven is geen beste of slechtste ….Boven is alles puur en zuiver en juichen onze Engelen toe ons mooie werk te blijven doen op de manier zoals het mag zijn.

geluks geduldPuur, zuiver…zonder meer. En ach…met alle titels, het is toch maar iets heel aards, en mensen houden nu éénmaal graag vast aan titels, imago’s, we houden het zelf ook graag in stand. Stel dat al die titels en die opsmuk zou wegvallen…Stel dat ieder zijn zielsmissie, hier in onze levensopdracht , als bewustzijnswerker, als medium, spiritueel adviseur….helper van God, uitvoert zoals in ons prachtige levensboek geschreven staat, waar we MET en NAAST elkaar gaan staan, in plaats van BOVEN of ONDER elkaar?

Met alle respect van de zovele paranormale magazines, sommige magazines creëren wellicht zelf de illusie van het uitroepen ‘ beste mediums ‘…

Daarom: wie bepaalt dit….God allicht niet….het is dus een creatie van de mens.

En jij, lief Lichtmens….JIJ bepaalt uiteindelijk zelf vanuit jouw helder-weten, helder-voelen wie echt iets kan betekenen voor jou….en ook dat is onderhevig aan veranderingen, want JIJ mag verder groeien.

De tijd van opkijken en jezelf naar beneden halen is voorbij.

Nieuwe Tijd staat voor de waarden gelijkwaardigheid, groei, bewustwording en groei in jouw mediumschap.

Mediumschap is niet te verengen in het contact maken met overledenen.

Het is werkelijk zoveel omvattend, dat we hier op aarde nog niet eens een idee van hebben…

Eénmaal Boven….Zien we, Weten we…en ondertussen vertoeven we hier nog allen lekker samen op deze planeet Aarde, wat zeg ik lekker….I wish.

De strijd woedt welig bij velen….maar geloof me, het is de strijd van binnen die woedt, en weerspiegeld wordt naar buiten.

Word de beste versie van Jezelf, geschapen naar het voorbeeld van onze Vader.

Laten we Zijn woorden niet verder beschamen en op onze blote voeten lopen om dankbaar de grond te kussen waarop we elke dag lopen.

Niets werkt zo ont-bindend dan verder mee te lopen in illusies…..

Want JIJ, JIJ bent de beste creatie van God….en dàt, dat is de enige waarheid.

engelen energie

Heel veel liefs

Voor paragnost Eddie

Mieke