Paragnost Eddie en Consulenten

De WAAROM vraag?

De WAAROM vraag?Vermoedelijk hebben alle consulenten deze vraag weleens gehad. Soms is het een logische vraag en kunnen de consulenten antwoord geven. Oorzaak en gevolg dat is een onderdeel van de ‘waarom’ vraag. Dat kunnen de consulten zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. De communicatie kan nogal eens afwijken. Elkaar begrijpen is soms een kunst. Altijd zullen consulenten op het gevaar moeten letten, dat de vrager van het antwoord niet een geheel eigen interpretatie maakt. Soms is het nodig dat een consulent het op verschillende manieren uitlegt. Een grappig voorbeeld is dan dat hetzelfde gezegd is, maar toch schijnt het net anders aan te komen. Dus bij voorbeeld één is het niet waar. Maar hetzelfde in voorbeeld twee is wel waar.
Het komt zelfs voor als voorbeeld één toch weer gebruikt wordt, het nog steeds niet zo is.

De overtuiging van de mens …

Het gedrag van een persoon begrijpen kan bijdragen aan begrip van een ontstane situatie of algemeen inzicht. Het gedrag van een persoon zelf (daarmee bedoelend de vrager) benoemen kan soms wel eens lastig zijn … Niet iedereen vindt het even leuk om ‘opbouwende kritiek’ of ‘feedback’ te ontvangen. De consulenten zullen graag hun toelichting willen geven en helpen met nieuwe inzichten. Daarbij stuiten zij weleens op de ‘Waarom vraag’.

De ‘waarom vraag’ waarom een kaartlegging nu zo is? Of waarom is dat zo? Waarom overkomt mij dat? Tal van waarom vragen zijn niet altijd even makkelijk of soms helemaal niet te beantwoorden.

Bij mediums die channelen met overgegane personen komt een persoon wel of niet door. Dat bepaald niet het medium maar de overgegane persoon. Als die besluit niet door te komen is dat zo … de waarom vraag is niet altijd te beantwoorden.

De vraag is ook … Waarom … de waarom vraag? Het is dat wat het is. Er wordt geleefd in het nu! Niet altijd draagt de waarom vraag bij aan het verbeteren van inzichten, of veranderingen.

Het verleden kan niet verandert worden, de toekomst heeft men voor een deel zelf in handen. Het leren accepteren van een situatie is soms het enigste dat mogelijk is.

Dat bruggetje van accepteren brengt naar de IK WIL dat … afhankelijk van welke consulent men spreekt zal de reactie daarop verschillend zijn. De één zal een verzachtend antwoord geven, de ander zal zeggen Wil staat achter de deur. Het geeft al een dwingend karakter aan … Zeker in relaties in welke opzicht dan ook, een ander (of werk etc) past zich niet aan omdat iemand dat wilt.

Mensen, en ook overgegane mensen hebben een vrije wil. Het is niet aan anderen om te bepalen dat wat een ander wil. Hierbij komt de ‘waarom vraag’ nog wel eens te pas.

Soms een eindeloze discussie over dat sommige dingen nu zijn zoals ze zijn. Daarbij komt nogal eens boosheid aan te pas.

Niet alles in het leven is uit te leggen … Niet alles in het leven heeft een persoonlijk doel …

Soms overkomt het leven iemand …

Natuurlijk kan het met vorige levens te maken hebben. Met een stukje karma etc. Maar wil vrager dit wel horen?

Waarom wel? Waarom niet?

Medium Esther