Paragnost Eddie en Consulenten

Zielsverwant, Zielsverwantschap

Zielsverwant, ZielsverwantschapVandaag heb ik een onderwerp klaar. Ik merk dat ik naar een leeg blad kijk en sluit mijn ogen. Ik voel op een best korte tijd heel wat lagen zijn losgetrild. Ik voel me heel dankbaar voor diegene die me liefdevol en met engelengeduld een spiegel voorhoudt en laat zien wat de essentie is in het leven als aards-spiritueel-kosmisch wezen. En zoals het voor iedere bewuste ziel geldt, geldt het ook voor mezelf. Loslaten is meer dan een woord, het raakt mijn hele wezen. Het begint met mijn denken. Mijn denken beïnvloedt mijn voelen. Vanuit mijn voelen verandert mijn gedrag.
Waar ik normaal gezien een woordenvloed klaar heb om uit te schrijven, denk ik na. Wat weten we eigenlijk zeker?
Mijn Hogere Zelf laat me met niet mis te verstane influisteringen weten dat heel veel informatie afleidt van onze ware essentie.
De vele vragen naar zielsverwantschap, de ware liefde en de zovele vormen van verbindingen, komen vanuit een diep verlangen naar verbinding.
Als ik de vraag stel of iemand zich klaar voelt voor die verbinding, dan is het antwoord ook snel ja.
Maar stel jezelf nu even de vraag of je echt klaar bent voor een zielsverwant. Op deze vraag hoort een eerlijk antwoord.
Ben jij de persoon die nu ogenblikkelijk zou wensen dat hij/zij bij jou de kamer zou binnenwandelen?
Ben jij iemand die door jouw zielsverwant onmiddellijk gerespecteerd en bemind zou worden?
Voel je toch enige twijfel? Waarmee heeft die twijfel te maken? Hou het heel dicht bij jezelf en kijk naar binnen.
In je denken kan je wel een ja zeggen, maar je kan al snel bij een aantal laagjes komen die je net vertellen dat je nog niet klaar bent voor een gelijkwaardige partnerrelatie. Wat vertellen die laagjes je over alles wat je voor waar hebt aangenomen hoe een relatie er moet uitzien.
En kijk naar die laagjes die jij denkt over jezelf, want het niet onvoorwaardelijk van jezelf houden, houdt de deur op slot om een gelijkwaardige partner op zielsniveau te ontmoeten.
We hebben het gemakkelijk over onvoorwaardelijke liefde. En leggen die bij de ander neer. Hij/zij moet onvoorwaardelijk van mij houden, zoals ik ben. En wat als jijzelf nog zoveel gedachten over jezelf hebt die ver af staan van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf?
Kijk wat er gebeurt. Je wil graag een relatie, liefst een zielsverwant en nog beter een tweelingziel in je leven ontmoeten die van je houdt zoals je bent. Alleen, jijzelf hebt nog niet de deur naar de liefde voor jezelf geopend.
Een partner wordt gebruikt als middel om zich liefde waardig te voelen, om zich geliefd te voelen, getroost te worden, gevoed te worden. Met de liefde van de ander, met de aandacht en de zorg van de ander. De dag dat die partnerrelatie stopt, wordt deze partner neergezet op een weinig respectvolle manier. Stel je voor dat zowel jij als deze partner allebei verlangen naar het zich laten opvullen met de leegte in zichzelf, dan wordt liefde een ruilhandel. Als jij goed voor me zorgt, dan zorg ik ook voor jou. Als jij me bevestigt dat ik de mooiste vrouw van de hele wereld ben, dan geef ik jou elke dag seks. Het is confronterend als de relatie stopt. Weg met de zorg, de aandacht. Je valt alleen of samen in een bodemloze put.
Een heel belangrijk iets werd over het hoofd gezien. Je hebt (nog) niet begrepen noch geleerd eerst onvoorwaardelijk van jezelf te houden, je beste vriend(in) te zijn voor jezelf, je geliefde, je verzorger, je allessie. Dat zeggen ze in Nederland. Je bent mijn allessie. En wat ben je eigenlijk van jezelf, voor jezelf? Wat blijft er van je over als die allessie buiten jezelf wegvalt? Het zijn allemaal maar woorden, maar onder die woorden zit zoveel verborgen. Het is geen oordeel. Het is wat je constateert. Het is wat je voelt en ervaart.
Als het dan toch richting zielsverwant uitgaat, is een zielsverwant de perfecte spiegel die je helpt om evenwicht en vervulling in zichzelf te vinden. Andere relaties verdwijnen mettertijd en ook weer afhankelijk van het bewustzijn waarin iemand staat. Alleen de goddelijke band tussen twee mensen die op zielsniveau bestaat, houdt stand. Doordat er heel wat inmenging is door krachten waarvan velen zich nog niet bewust zijn, kunnen krachtige zielsverbindingen verbroken worden. Er is dus veel meer dan de zoet-pijnlijke verhalen van zielsverwanten en andere allianties, die gebaseerd zijn op een dieper weten en zich herinneren. Alleen op aarde die met andere krachten te maken heeft, vraagt het ons bewust te worden van alle toevoegingen die niet resoneren met onze goddelijke staat van zijn. We worden afgeleid, in verwarring gebracht, net in de liefde.
De vierde dimensie bevat de sleutel om ons te ontdoen van alle gelaagdheden aan wat we denken te weten. In de leegte terechtkomen is een keuze want daar laat je alles achter wat je ooit hebt gekend.
Emotionele partners ontmoeten elkaar op emotioneel niveau, lichamelijke partners ontmoeten elkaar op lichamelijk niveau. En dat is goed. Het is wat het is. Tot zolang partners zich hier goed bij voelen is alles zoals het is.
Zielsverwanten ontmoeten elkaar en gaan in elkaar op als extatische, creatieve, ontwikkelende en levende zielen. Het is de ontmoeting van elkaars innerlijke God/Godin. Alleen de meest verheven gedachten, gevoelens en daden kunnen de ziel van een gelijkgestemde ziel echt raken en in beweging zetten.
Zielsverwanten ontmoeten elkaar op gelijkwaardig zielsniveau, hoewel ze zich heel zelden op hetzelfde punt van ontwikkeling bevinden. De ene kan bijvoorbeeld meer mentaal gericht zijn, terwijl de andere meer emotioneel is gericht. Zelfs als zij in hun spirituele verbinding dicht bij elkaar staan, kan er wel op persoonlijkheidsvlak of op communicatief niveau een probleem zijn. Dit kan overbrugd worden. Crisissen kunnen overwonnen worden.
Vaak wordt de vraag gesteld waar die zielsverwant gevonden zal worden, of iemand die zielsverwant zal herkennen, hoe die zielsverwant eruit ziet en wanneer. Ik kan niets met die vragen. Ik kan enkel meegeven dat de ontmoeting met een geliefde alleen kan plaatsvinden, als er geen spoortje van twijfel of angst meer is en je zeker weet bereid te zijn om al je liefde en je hele leven te geven aan het goddelijke ideaal. Dan pas geloof ik dat die geliefde verschijnt. Tot zolang mag jij jezelf koesteren vanuit onvoorwaardelijke liefde, je innerlijke goddelijke essentie eren. En eerlijk, we ervaren elke dag op zoveel momenten waar we nog niet onvoorwaardelijk van onszelf houden.
De overtuiging die ons is ingegeven dat zielsverwanten enkel tussen man/vrouw kan, is achterhaald. De biologische verwantschap met hetzelfde geslacht is mogelijk. Homoseksualiteit komt namelijk rechtstreeks voort uit het gestrekte genetische reservoir in ieder van ons. Een biologische kruising van het vrouwelijke, spirituele wezen en een mannelijk lichaam en omgekeerd, schept eveneens oprechte, seksuele affiniteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. (Bron: The Soul Mate Book for Gay and Lesbian People, Michael).
Dit blog heeft niet als doel afbreuk te doen aan wiens ervaring of overtuiging dan ook. Zie het als een opening om te onderzoeken hoe de relatie met jezelf is, wat je verwacht van de ander, welke overtuigingen je nog vasthoudt die niet op liefde zijn gebaseerd maar op angst, misschien ben ook jij klaar om de lagen die de verbinding met je goddelijke zelf verhinderen, los te laten. Ik ben niet diegene die ontkent wat jij gelooft of wilt geloven. De vraag is eerder wat jij nodig hebt om jezelf te zien als wie jij bent.

Wil je hierover graag je visie, je ervaringen delen? Voel je vrij om hierover te praten met mij en collega ‘s.

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com