Paragnost Eddie en Consulenten

Zie jij je leven als één grote strijd?

strijdWelkom ermee. Herkenning en erkenning geven, is een eerste stap om strijd om te buigen.
Voor je verder leest is het boeiend om eens na te gaan waar, waarover, met wie, waarom er strijd in je leven is. Niet oordelen, enkel nota van nemen vanuit wat jij zelf herkent. Als je de neiging hebt om meteen de oorzaak buiten jezelf te leggen, keer terug naar wat je waarneemt en waar die strijd bij jezelf volop leeft.

Concentreer je op jezelf en niet op wie dit volgens jou veroorzaakt.
Strijd van binnen weerspiegelt zich namelijk altijd naar de omgeving. De vraag van wie de schuldige is mag je volledig gaan loslaten. Zeer moeilijk in het begin omdat we geleerd hebben in termen van dader-slachtoffer te denken en te communiceren.
Mijn persoonlijke ervaring hierin is dat dit zeker geen eenvoudige weg is om alle overtuigingen meteen te veranderen. We herkennen ze wel, en het veranderen tot we losgekomen zijn, vraagt om bewust te worden of bewust te zijn. En hoe snel we ons toch laten verleiden om in die oude gedachtepatronen en oordelen terecht te komen? Heel snel.
We zijn de scheppers van ons eigen leven. En alleen wij kunnen de strijd in onszelf met geduld en mededogen veranderen naar leren waarnemen in wat ons raakt, waar we gevoelig op reageren, waar we denken te moeten strijden.
De strijd die je te leveren hebt, is de strijd met jezelf. Helaas worden in deze strijd mensen in meegetrokken, zodat er slechts verliezers zijn in het gevecht.

Het is niet moeilijk om via sociaal media de strijd verder te zetten vanuit de behoefte gelijk te krijgen en dat hoort echt bij het oude denken, het denken dat niet eigen is voor de Nieuwe Tijd.
Een storm in een glas water gaat voorbij, de mede-strijders verleggen alweer snel hun focus op iets anders, alleen blijft enkel nog de bittere nasmaak kleven en wordt het leven strijdend verder gezet.
Kies jij voor strijd? Of kies je voor innerlijke rust en vrede, een vreedzaam leven?
Voel je hart en voel wat jouw waarheid is. Anderen hebben wellicht al genoeg macht over je gehad, wellicht heb je die ervaring nodig gehad om dit patroon te doorbreken en in je eigen soevereine kracht te komen.

Het is voorbij. Jij deelt je eigen lakens uit.
De oordelen die over jou worden geveld gaan niet over jou, maar zijn een projectie van wat bij anderen nog heel diep verborgen zit. Maar ook daar moet je geen oordeel over vellen.
Als de manier waarop je wordt gezien, niet klopt op basis van oordelen, laat los. Ga die strijd niet aan om het tegendeel te bewijzen, ook dat is de strijd aangaan om bevestiging te krijgen dat je gelijk hebt.

Jij bent de grootste creator van jouw leven. Wie wil jij zijn in deze aardse incarnatie?
©Mieke
Warme hartegroet
Mieke Box 45