Paragnost Eddie en Consulenten

Welke weg neem jij?

Welke weg neem jij? Vanuit onze ziel staan er twee wegen open: de mystieke weg van de liefde en de weg van de meer geforceerde spirituele groei. Sommigen spartelen zich door de tweede weg heen, maar het is een weg dat meestal afleidt door de inmenging van de wil van het ego. Welke weg neem jij? Vanuit onze ziel staan er twee wegen open: de mystieke weg van de liefde en de weg van de meer geforceerde spirituele groei. Sommigen spartelen zich door de tweede weg heen, maar het is een weg dat meestal afleidt door de inmenging van de wil van het ego.
Geen van de beide wegen zijn gemakkelijk op aarde, in vele opzichten kan het een weg zijn vol frustraties. Geen van de beide wegen zijn gemakkelijk.
Het kiezen van de mystieke weg van de liefde raakt je diepste gevoelens; je voelt intens het effect van de woorden en de daden van jezelf en je medemensen.
Het gevoeliger worden voor de gedachten en woorden van jezelf en anderen vindt de weg via het hart. Voel maar eens het onderscheid tussen de woorden die ontstaan vanuit het hoofd en de woorden die ontstaan vanuit het hart. Woorden zijn meer dan een aaneenrijging van letters. Woorden zijn energie, gedachten zijn energie en zoals we weten is alles energie.
Stel je even de twee wegen voor. Door het volgen van het mystieke pad van liefde openen de vensters van onze ziel zich op een natuurlijke wijze. Er is geen dwang. Het forceren van de spirituele weg kun je je voorstellen als een bloem wordt gekweekt en verwelkt. Het kan zijn dat de plant waaraan de bloem groeide met zorg omringd moet worden, voordat ze haar leven en haar kracht herwint. De plant die onder natuurlijke omstandigheden groeit, die alle stormen, wind en regen heeft doorstaan, heeft grotere kansen om sterke, geurende bloemen en goede vruchten voort te brengen.
De mystieke weg volgen vraagt innerlijke kalmte, waarneming en momenten van reflectie.
In een geforceerde weg wordt de aandacht voornamelijk gericht op het bewustzijn van anderen, wordt veel gepiekerd, richt men zich op gekwetstheid, wordt veel aandacht besteed aan falen, wordt gedacht vanuit dualiteit, en wil men toch vooruitkomen. Maar dat is precies het zwakke punt dat overwonnen mag worden.
Het gaat om wat we denken, wat we bijdragen in liefde en mededogen aan de mensheid, dat is het belangrijkste. Het gaat heel ver en veel verder dan we denken.
We zijn allen ‘leerlingen en meesters’ voor elkaar, als ik het even op een ‘aardse’ manier mag benoemen.
Laat je niet van de wijs brengen of laat je evenmin beïnvloeden door hetgeen om je heen gebeurt, maar ga rustig je weg in het weten dat we er in de essentie naar verlangen te zijn wie we werkelijk zijn.

Warme hartegroet
Mieke Box 45