Paragnost Eddie en Consulenten

Welke boodschap draag jij uit?

Welke boodschap draag jij uit?Welke boodschap draag jij uit? Wat een vraag. Heb ik überhaupt iets uit te dragen? Nog niet bij stilgestaan. Dat is een moeilijke vraag.
Ons leven op aarde is slechts een haast heel klein onzichtbaar vonkje, gemeten aan de eeuwigheid. Echter is het een wel zeer grote stap voor de ziel van de mens om te incarneren en ervaringen op te doen.
We herinneren ons bij geboorte niet meer welke aardse ervaringen we willen opdoen en daardoor worden ervaringen in veel gevallen als dramatisch beleefd.

Doordat we ons afgescheiden voelen van onze ziel en onze persoonlijkheid is er de neiging om alles wat te maken heeft met zielsgroei als negatief en heel zwaar te zien. En dat het aardse leven met zijn vele uitdagingen en veranderingen behoorlijk heftig kan ervaren worden, is wat ik ook met mensen openhartig deel.
We kunnen ons laten afleiden op zeer veel manieren om vreugde te scheppen, om niet te veel te moeten voelen. Want voelen wat er echt gevoeld wordt, kan je een ontredderd gevoel geven.
We kunnen niet tegelijkertijd afgescheiden zijn en in eenheid leven. Velen onder ons hebben dit wel al begrepen. Het is echt heel hard nodig om onszelf zover op te tillen dat de dramatiek van onze oude levens en de inzichten daaruit een andere betekenis krijgen.
Je zult ze enkel en alleen nog als ervaringen zien die je in het afgescheiden zijn wilde opdoen, maar je zult de dramatiek veel minder be- en veroordelen en ook veel minder als dramatisch ervaren.
We kunnen tragische gebeurtenissen als zeer traumatisch of zelfs onterecht ervaren, maar in feite is alles zo in opdracht gegeven door elke ziel zo gewild.

De mens heeft door zijn bewustzijn de mogelijkheid zijn leven in te richten zoals hij verlangt, de voor incarnatie afgesproken ervaringen zullen toch in de loop van het leven hoe dan ook op het pad verschijnen.
Het doel is de persoonlijke groei , ons herinneren wie we werkelijk zijn als mens enerzijds en als ziel anderzijds.
De opdracht van ons is via de dramatiek van het leven de hele heerlijkheid van het universum te erkennen en dit aan alle andere wezens op aarde door te geven.

Ons dieper voelen laat ons nu ervaren dat de tijd is aangebroken om een totaal nieuw leven te beginnen dat in niets meer lijkt op het huidige.
We moeten ons voorbereiden op de diepgaande transitie die zich sterker en krachtiger laat voelen op elk levensvlak.
Het is onze belangrijkste taak om zoveel liefde te geven als maar mogelijk is. Zoek elkaar op en geef de aarde de liefde die ze verdient en benader de mensen liefdevoller dan voorheen. Daardoor veranderen we het universele gedachtennetwerk en wordt de trilling zodanig verhoogd dat veel sneller vrede op aarde kan terugkeren. Maar die vrede zullen we eerst in onszelf moeten voelen.
Ik eindig dit blog voor vandaag, 8 maart 2019 met één cruciale vraag:
‘Welke boodschap draag jij uit?’ Mijn eenvoudige boodschap is: Zachtheid.
Inspireer elkaar, til elkaar op naar de krachtigste essentie van dit aardse leven.
©Mieke
Warme hartegroet
Mieke Box 45