Paragnost Eddie en Consulenten

Waarschijnlijkheden en toekomst

Waarschijnlijkheden en toekomstWaarschijnlijkheden en toekomst. Elke keuze die je maakt heeft gevolgen. Elke daad heeft gevolgen. Je neemt een steentje en gooit het steentje in een meer. Er lijkt oppervlakkig gezien niets bijzonders te zijn, doch het zou de loop van de geschiedenis wel kunnen veranderen. We denken vaak niet na over de gevolgen die verder reiken.

Ongeacht dat er ook keuzes zijn die je maakt, laat je er niet van weerhouden dingen te ondernemen in je leven. Gewoon doen wat je kunt, want zelfs de kleinste daad die je met een liefdevol hart verricht, kan een onvoorspelbare invloed hebben op je leven.

Maak je geen zorgen als niet al je keuzes of daden voortkomen uit een ‘zuiver’ hart, want niemand is volkomen liefhebbend en zuiver. De meeste van niet-zuivere keuzes of daden zijn geen ramp. De verantwoording nemen voor niet-liefhebbende keuzes of daden ligt in jouw handen, want erkennen en jezelf vergeven geven inzicht in menselijke valkuilen.

De stappen die je zet naar je toekomst beïnvloeden de volgende stap die je vanuit kracht kunt zetten of vanuit angst. Twee krachtige energieën die jouw toekomst bepalen en waar wij als spiritueel bewustzijnscoach, medium of paragnost geen invloed op hebben.

We kunnen tendenzen aangeven, mogelijkheden, maar die liggen niet vast. Precies omwille van de keuzes die klanten maken. Om die reden moeten we nooit een uitspraak doen over de keuze die wij zouden maken in de situatie waarin een klant zich bevindt. Iedereen heeft een heel andere zielsbestemming en een uniek pad te bewandelen. We ontnemen op die manier elke verantwoordelijkheid en remmen het bewustwordingsproces af. Het faciliteren en inspireren daarentegen vanuit een diepergaande waarneming brengt iedereen een stukje verder.

In het leven is alles met elkaar in verbinding en van elkaar afhankelijk en elke daad, actie of keuze veroorzaakt een plooi in de stof van de tijd. Alles wat je denkt of doet zet jouw toekomst in beweging, elke gedachte en daad hebben een invloed op jouw toekomst of hebben gevolgen voor jouw leven en/of het leven van anderen. Ben je dan gedoemd, is dat je lot? Neen. Je kunt je toekomst her-creëren, je kunt een energie in gang zetten die het verloop van je persoonlijke ‘waarschijnlijkheden’ kan veranderen. En dat is iets wat iedereen zich mag herinneren.

We leven in een overvloedig kwantumveld en kunnen leren spelen en ons afstemmen op dat veld. Daarrond heersen nog zeer veel misverstanden en onwetendheid. Er is hier heel veel zeer interessante lectuur rond te vinden, die je het inzicht geeft dat je een heel andere kijk geeft.

Een mooie oefening die je voor jezelf kan doen is de volgende:
Stel jezelf voor dat je in een schommelstoel zit, je voelt je fysieke aardse einde aankomen, je kijkt terug op je leven.
Heb je ergens spijt van? Wat zou je anders doen, anders aanpakken, veranderen? De meeste mensen hebben vaak spijt van de dingen die ze niet hebben gedaan, dan van wat ze wel hebben gedaan.

Wat zou je veranderen mocht je het nog een keertje kunnen overdoen? Is er op dit moment iets in je leven wat zou je willen/moeten veranderen om je ‘mogelijke toekomst’ te creëren.

Onderzoek hoe die verandering elk aspect van je leven beïnvloedt. Heb je er vrede mee?
Als je iets in je ‘waarschijnlijke toekomst’ opmerkt waarbij je je niet prettig voelt, stel je dan voor dat het volledig oplost in het niets en stel je vervolgens voor hoe je de toekomst kunt creëren die jij wenst.

Herinneren dat wij de grootste scheppers zijn van ons leven, ons onze oorspronkelijke schepperskracht herinneren en dat belichamen is een daad van zelfliefde, een daad waarin we de stappen kunnen zetten naar een heel andere toekomst dan een toekomst die gecreëerd wordt vanuit angst.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45