Paragnost Eddie en Consulenten

Vreedzame strijder Hanaël

Vreedzame strijder Hanaël . Hanaël werkt samen met engel Sarachiël, de aartsengel voor Ram en de planeet Mars. Strijden kan op vele manieren gebeuren, doch Hanaël sVreedzame strijder Hanaël . Hanaël werkt samen met engel Sarachiël, de aartsengel voor Ram en de planeet Mars.
Strijden kan op vele manieren gebeuren, doch Hanaël staat voor de vreedzame strijder in onszelf. Deze engel brengt nieuwe, vitaliserende energie en heeft een beschermende invloed.
Het is zijn doel om de levenskracht te verdedigen en besluiteloosheid te overwinnen. Zijn energie is heel krachtig, standvastig en heel uitnodigend om ons doel te bereiken.
Telkens als we de neiging hebben op te geven, ons moedeloos te voelen, zet Hanaël ons aan tot actie ondernemen en voorziet hij ons van een spiritueel pantser. Hij moedigt ons aan om tegen alle verwachtingen in door te zetten en vol te houden.
Je kan de deugden en kwaliteiten van Hanaël als moed, waardigheid en mededogen ervaren.
Hanaël is een zeer krachtige bondgenoot die ons stimuleert met pure energieke levenskracht, dus ook in het omgaan met ziekten. Hij helpt je niet te verzetten tegen, maar op te komen voor jezelf en anderen op een vreedzame wijze. Het spirituele krachtveld wordt als vreedzame dappere krijger geactiveerd waardoor je in staat wordt gesteld alle uitdagingen en moeilijkheden te trotseren.
Hanaël ondersteunt ons eveneens in ons creatief proces, en een gericht geconcentreerd focussen op onze doelen.
Hoewel Hanaël een krijger is, is het niet zo dat deze energie op een destructieve energie wordt ingezet, om conflicten te veroorzaken, maar wel om voet bij stuk te houden en met een rustige en positieve vastberadenheid door te gaan.