Paragnost Eddie en Consulenten

Voorbij aardse scripts

Voorbij aardse scriptsVoorbij aardse scripts. Het verliezen van de levenslust op aarde is voor velen een zorgwekkende ervaring. Levensmoeheid en suicidale gedachten zijn in de aardse sfeer taboe. In onze maatschappij wordt verwacht dat je fluitend en lachend door het leven gaat, zelfs wanneer je het van binnen uitschreeuwt.

Velen herinneren zich vanuit hun thuiswereld dat er geen taboes waren. Hier op aarde worden we onderworpen aan dogma’s en wetten, moraliteiten en verplichtingen om de orde te handhaven. En die orde handhaven wordt sterk doorgetrokken, alleen wordt dit voor een groot gedeelte van de mensheid als ‘normaal’ geacht.
Zeer veel mensen komen in hun leven ergens op een punt waarop ze ervaren dat hun leven zinloos, leeg en onvervuld is. Ondanks alle succesverhalen.

Er wordt met verbazing en ongeloof gereageerd in de omgeving als iemand dan toch voortijdig – en wat is voortijdig – de aardse wereld verlaat.

Even dieper belicht op niet-aards niveau is het wel zo dat de wens om de aarde te verlaten reeds bekend is bij de ziel. Hij voelt zich aangetrokken tot situaties waarin mensen op aarde met elkaar afspreken om het stoffelijk jasje uit te trekken. Niemand sterft toevallig.
Niet bij ongelukken, noch bij rampen waarbij massa’s mensen tegelijk het leven verlaten.
Kortom het wordt duidelijker dat een bepaalde manier van leven die gebeurtenissen creëert die de dood tot gevolg kunnen hebben.
Dat ook donkere krachten een impact hebben moeten we niet onderschatten. We kunnen dus beter niet oordelen over mensen die vanuit diverse lagen beslissingen nemen en niet begrepen worden vanuit dualistisch genormeerde interpretaties en oordelen.
Begrijp hetgeen ik schrijf niet als een aanmoediging, want woorden kunnen zeer persoonlijk geïnterpreteerd worden, zeker als een thema uit de taboe-sfeer op een andere wijze wordt belicht. Het gaat erom uit het oordeel te blijven en meer vanuit compassie waar te nemen.
Anderzijds wordt het duidelijk dat we zeer veel knopen zullen doorhakken om ons leven te veranderen. Door tijd ervoor nemen om contact te maken met onze ziel, ons Hogere Zelf, kunnen we die antwoorden als vele richtingwijzers ontvangen.
Met een toenemend bewustzijn en verhoogde trillingsfrequentie op aarde, krijgt elke gedachte direct scheppingskracht. Gedachten die onze innerlijke vrede aantasten zijn toxisch, zo ook woorden die als gif naar elkaar worden geuit verstoren ieders innerlijke balans.
Zolang we onbewust zijn van onze gedachten en patronen, zitten we vast in een aards script. Een leven in leed en strijd. In de polariteit van slachtoffer en dader.

We kunnen gedachten, innerlijke gesprekken en gevoelens die daaruit voortvloeien bewust ervaren en dat dit een hoge mate van bewustzijn vraagt om dit te veranderen, ervaren we dagelijks.
Eigenlijk is dit een levenslange weg, waar het misschien op een bepaald moment wel gemakkelijker wordt.

©Mieke
Warme groet
Mieke Box 45