Paragnost Eddie en Consulenten

Vibraties van woorden en waterkristallen

Vibraties van woorden en waterkristallenVibraties van woorden en waterkristallen. Ik wijd dit blog aan de relatie tussen de trillingen van woorden en waterkristallen. Dr Emoto zal niemand onbekend zijn door zijn vele wijsheden en onderzoeken die hij heeft gedaan met de trillingen van woorden en de vorming van waterkristallen.

Voor sommigen lijkt dit belachelijk te zijn, omdat de resultaten niet echt wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden. Maar als we eens verder kijken, dan begint alle wetenschap in de wereld van droom en fantasie.

We weten dat woorden een vorm van vibratie zijn. Woorden en taal zijn verbonden met onze collectieve geschiedenis. Woorden van liefde en dankbaarheid dragen een zeer hoge vibratie en trilling die ook het collectieve bereiken. Woorden van haat, woede, strijd dragen een zeer lage vibratie en trilling die eveneens het collectieve bereiken.

Liefdevolle woorden leveren prachtige waterkristallen op. Doordat we zelf voor ongeveer 70 % uit water bestaan, gaat dit inderdaad veel verder. Door op een liefdevolle manier te communiceren, positieve woorden te gebruiken, wordt het water in je lichaam mooi en zuiver, alsook het water om je heen.

Overwegend wordt water gedronken om zich fitter te voelen, omdat het gezond is. Anderzijds wordt niet echt verder gekeken naar het effect dat water in ons lichaam heeft als onze gedachten, woorden van dien aard zijn dat ze de mooie kristallen die in ons lichaam werden gevormd, teniet doen.

De kristallen die zich in ons lichaam vormen, veranderen dus dagelijks en hangt af van de omgeving en de woorden waaraan we in elk moment worden blootgesteld. Dus water drinken omwille van fit en gezond blijven is een eenzijdig verhaal.

Denk eens na over de woorden die je dagelijks gebruikt, want de woorden en de manier waarop je woorden gebruikt, hebben een zeer grote invloed op je leven van binnenuit. Ook al lijken mensen dan wel gezond te ‘eten’ en te ‘drinken’, niets is wat het bij deze lijkt. Soms zijn mensen die zeer negatief denken, zeer veel krenkende woorden gebruiken, verwonderd dat ze ziek worden. Ze denken heel gezond te leven, maar onderschatten de impact van de trillingen van woorden en gedachten op het lichaam.

Vernietigende woorden zijn vernietigend. Veel van ons taalgebruik die vanuit onze moderne samenleving onze taal zijn binnengeslopen, zijn heel negatief in hun trilling.
Jaren geleden was ik echt verbaasd over de woorden die jongeren naar elkaar toe gebruikten en toen ik hen daarop aansprak, reageerden ze al even verbaasd met een: ‘zo spreken we elkaar aan, heel normaal hoor.’

Ik ben zelf heel gevoelig voor woorden en taalgebruik. Zelfs humoristisch lijkende woorden blijven ergens hangen in een negatieve trilling. Hoe zorgvuldig gaan we om met onze gedachten, onze woorden en onze communicatie in het algemeen? En zonder ons te realiseren wat voor een impact dit heeft op ons lichaam. Het is dan klaarblijkelijk nog niet echt helemaal geland, want ik krijg dan een: ‘ach ja, zeg, het is maar een woord.’ Een woord, niet zonder gevolgen.

Jaren geleden kwam ik in contact met een paar boeken van Dr Emoto en wat ik las en zag ervoer ik niet als gek of vreemd, maar wel als ‘dit klopt.’
Liefde en Dankbaarheid zijn heel krachtige woorden met een zeer hoge trilling, laten we die vooral meer gaan uitspreken in woorden van liefde en dankbaarheid. De kosmos en wij zijn één met de vibraties van het universum. Wat wij erin gooien, wordt weerspiegeld in onszelf, in de natuur, in alles wat leeft.

Afbeelding: Love
You are water
I’m water
We’re all water in different containers
that’s why it’s so easy to meet
someday we’ll evaporate together.
But even after the water’s gone
we’ll probably point out to the containers
and say, “that’s me there, that one.”
we’re container minders.
– Yoko Ono, 1967

Liefdevolle hartegroet
Mieke Box 45