Paragnost Eddie en Consulenten

Vele wegen leiden naar je ziel

Vele wegen leiden naar je ziel. We zijn hier op aarde om te worden wie we moeten zijn en wie we zijn is de kern van onze ziele-arbeid. De tweerichtingsverbinding tussen onze ziel en onze persoonlijkheidVele wegen leiden naar je ziel. We zijn hier op aarde om te worden wie we moeten zijn en wie we zijn is de kern van onze ziele-arbeid. De tweerichtingsverbinding tussen onze ziel en onze persoonlijkheid verlicht het pad dat leidt naar het volledig onszelf worden. De behoefte te zijn wie we zijn brengt ons naar bezieling. Onze ziel is er altijd, maar soms wordt onze ziel tijdelijk vergeten omwille van de behoefte van het ego of het stadium waarin het ego zich bevindt.
Zelfs dan herinneren we ons altijd wat er ooit is geweest of voelen we wat er zou kunnen zijn. Die herinnering of dat gevoel ervaren we door de stekende pijn van afgescheidenheid, kwetsbaarheid, ontevredenheid, isolement, eenzaamheid en desintegratie van de verbinding tussen lichaam en geest. Signalen dat we tegemoet willen komen aan een diepgaande behoefte naar verbinding met onze ziel. We staan aan de poort van onze ziel en van daaruit kunnen we de kans nemen om de plek van onze ziel te betreden.
Er zijn in de zoektocht naar verbinding met onze ziel heel veel wegen, zoveel zijnstoestanden, zoveel stemmen ook die gehoord willen worden. We horen de taal van onze ziel het makkelijkste als het geklets ophoudt. Dan kunnen we berichten opvangen die ons leiden op ons eigen ware levenspad.
Er zijn vele vensters die naar onze ziel leiden en veel dingen beschouwen we als ergernissen of onderbrekingen langs ons pad naar de ziel, terwijl ze wel deel uitmaken van het pad zelf. We kunnen die obstakels ook beschouwen als een uitnodiging om verder te groeien.
Ik spreek elke dag mijn dankbaarheid uit, soms trek ik me terug en zit in stilte. Als ik in stilte ben, hoor ik mijn ziel waarbij ik geholpen word me open te stellen voor een stroom van creativiteit. Ik stel me open voor de geheimen van mijn ziel en wat ik op dat moment kan voelen of horen. Ik voel me uitgenodigd elke dag bewust stil te staan, halt te houden om te luisteren naar mijn innerlijke leiding. Dit is mijn manier om toegang te krijgen tot de geheimen van mijn ziel. Het hoeft niet altijd stil te zijn.
Muziek, een stukje inspirerende poëzie, een tekening, een hartverwarmend verhaal maken deel uit van mijn scheppen. Waar mijn ego en ziel uit balans zijn, weet ik dat ik in innerlijk conflict ben. Wanneer mijn persoonlijkheid te veel op de voorgrond treedt, word ik aangespoord mezelf uit de weg te gaan. En toch kunnen de beide elkaar voeden en samen vanuit een sterke kracht samenwerken. De beide mag ik koesteren.
Vele wegen leiden naar de ziel.