Paragnost Eddie en Consulenten

Tijd, Liefde en Leven

tijdTijd, Liefde en Leven. Woorden die we gebruiken hebben in onze samenleving zin en betekenis. Zo ook het woord ‘tijd.’ Een paar gekende uitspraken rond tijd zijn onder andere: tijd winnen, tijd verliezen, tijd inhalen, tijd stelen, tijd doden, de tijd achterna lopen, geen tijd hebben…

Als we het woord tijd vervangen door ‘leven’ en ‘liefde’. Neem dan eens de tijd om over je leven na te denken: heb je de ervaring dat je soms veel werk verzet, dat je achter het leven aanrent zonder werkelijk te leven?
Strikt gezien heeft de uitdrukking als ‘tijd winnen’ of ‘tijd verliezen’ niets te betekenen want we beschikken allemaal over de totaliteit van de tijd die onveranderbaar is. Elke dag heeft 86.400 seconden, geen seconde meer of minder. En geen enkele mag daarvan verloren gaan, omdat ze alleen maar in ons hoofd bestaan.
Tijd bestaat niet in de fysieke of de natuurlijke wereld en is een uitvinding van de menselijke geest.
Maar kijk eens hoe geconditioneerd we allemaal omgaan met tijd. Je kunt je overal online registreren met als doel: geen tijd verliezen. De ondertoon is: zodat je meer kunt kopen. Je bent dan vooral niet aanwezig in jezelf.
We kunnen daarentegen onze eigen houding tegenover tijd wél veranderen door meester te worden over de tijd. Dan word je ook meester over jezelf.

Wat heeft tijd met liefde te maken? Een voorbeeld. Iemand vertelt je dat hij of zij teveel tijd besteedt aan jou. Je voelt je misschien schuldig hierover. Verander eens het woord tijd door liefde en voel het verschil. ‘Ik bied je mijn liefde en ik heb daar mijn tijd en liefde aan besteed. Met de tijd is dat winstgevend, met de liefde is dat winstgevend. Van tijd tot tijd, van liefde tot liefde. Tegelijkertijd, met dezelfde liefde.’
Als je tegen jezelf zegt dat je op dit moment geen tijd hebt voor jezelf, weet dan dat je geen liefde voor jezelf hebt. Net als je zegt: ‘ik heb geen tijd voor jou, ik heb geen liefde voor jou wat inhoudt.’
Wat jammer. Wat betekent tijd winnen, als je geen vriendschap, hartelijkheid, waardering en zachtmoedigheid wint?

Wat levert het me op om tijd te hebben als ik daar niet van leer om meer aandacht te hebben, aardiger, meer liefhebbend, meer welgezind te zijn…
Stel dat ik veel tijd investeer, maar het zonder liefde doe, wat betekent mijn liefde, mijn vriendschap, mijn werk dan nog?
Stel dat ik het eigenlijk nooit leuk vind, wanneer kan ik het dan wel leuk vinden? Nooit? Morgen?
Alles op zijn tijd. Alles met zijn liefde.
De tijd van de liefde leidt nooit hetzelfde leven als de automatische tijd.
In de automatisch tijd maak ik dat jij tijd verliest en dat jij mijn tijd verdoet.
En… dan verliezen we allemaal.

Je zou kunnen geloven dat oorlog een strijd van positie tegen positie is, dus ‘jouw tijd’ tegen ‘ de mijne’. Ik wil ‘jouw’ klokken gelijk zetten aan de mijne, jammer dan als je niet gelukkig bent.
Als er ‘geen tijd meer is’, is er geen ‘liefde’ meer’.
Als er ‘nog tijd is’, is er nog altijd liefde mogelijk.

Een prachtig klein anoniem gedichtje deel ik graag met jullie:
‘De tijd duurt te lang voor degenen die wachten,
Gaat te snel voor degenen die bang zijn,
Duurt te lang voor degenen die huilen,
Is te kort voor degenen die feestvieren,
Maar voor degenen die liefhebben
Bestaat de tijd niet meer.’

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45