Paragnost Eddie en Consulenten

Spiritualiteit en succes

Spiritualiteit en succesSpiritualiteit en succes. Rond spiritualiteit en succes zijn de meningen verdeeld, doch ze sluiten elkaar niet uit! Als succes ten koste gaat van spiritualiteit ontstaat er disharmonie. Je krijgt te maken met de archetypen van de goeroe en de egoïst.

Het archetype egoïst zegt: ‘Ik zorg eerst dat alles voor mezelf goed meevalt.’ Ze zijn volledig gericht op de materiële wereld en leven in de illusie dat ze die kunnen beheersen. Ze zijn zich niet echt bewust van het goddelijke en hebben er geen verbinding mee. Hun psychische welzijn wordt voor een heel groot deel bepaald door materieel succes, omdat ze zichzelf uitsluitend zien in het kader van wat ze ‘doen, niet van wie ze ‘zijn’. Het probleem is dat ze zich uitsluitend concentreren op hun doel, dat ze vergeten te genieten van de reis. Het woord ‘workaholic’ is niemand onbekend.

Op het diepste zielsniveau ervaren ze vaak eenzaamheid. Het egoïstische wereldbeeld is mechanistisch in die zin dat het geen belangstelling heeft voor wat niet rationeel verklaard kan worden. Daarom is het moeilijk om te genieten van de mysterieuze en onverklaarbare kanten van het leven.

De eerste diepe crisis kan zich voordoen, als een diep verlangen naar doel en zingeving niet bevredigd lijkt te worden enkel door materieel succes. De kreet ‘is dat alles wat het leven me te bieden heeft?’ is niet vreemd. Een traumatische ervaring brengt hen van hun stuk.

Het woord ‘goeroe’ wordt niet meer alleen gebruikt voor de mysticus die zijn leven lang op de bergtop aan het mediteren is. Het archetype van de goeroe heeft een heel ruim beeld van de wereld en de plaats daarin. Misschien concentreert dit archetype zich op een specifieke methode, maar doet dat in de wetenschap dat er eindeloos vele manieren zijn om doelen te bereiken, meer dan de menselijke geest kan doorgronden. De goeroe verwelkomt het onverwachte, de samenloop van omstandigheden, de plotselinge meevallers.
Dit archetype vormt in veel opzichten de sleutel tot een geslaagd leven op aarde, door de aanvaarding van persoonlijke aardse beperkingen en het inzicht dat alles mogelijk is. Het archetype goeroe herinnert zich wie hij werkelijk is, straalt innerlijke rust uit die voortkomt uit het accepteren van wie hij is.

Zelfreflectievragen

– Wordt je persoonlijke identiteit bepaald door je werk, je financiële situatie of status? Maak een lijstje van de woorden die jouw wezenlijke persoonlijkheid beschrijven.
– Denk je dat ook jij mystieke bewustzijnstoestanden kunt ervaren?
– Sta je open voor de zogenaamde toevalligheden, synchroniciteiten die jouw leven iets ‘magisch’ geven?
– Heb je vertrouwen in wat goed is voor je, hoe het ook uitvalt?
– Neem je elke dag een moment rust voor jezelf?
– Ben je geneigd steeds terug te vallen in bekende oude denkpatronen en gedragingen?
– Hoe transformeer je denkpatronen en gedragingen die je in het ontdekken van wie je werkelijk bent belemmeren?

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45