Paragnost Eddie en Consulenten

Selectief luisteren deel 2

Selectief luisteren deel 2Selectief luisteren deel 2. Het vorige blog ben ik geëindigd met de mogelijkheid om van selectief en passief luisteraar, een waarnemend luisteraar te worden.

Opvallend is bij waarnemend luisteraars dat ze een goed oogcontact houden met de gesprekspartner, ze kijken geïnteresseerd met een oprechte gezichtsuitdrukking, geven eenvoudige verbale en non-verbale bevestigingen om de gesprekspartner aan te moedigen zijn of haar boodschap uit te drukken, stellen vragen om meer over de boodschap te weten te komen.

De boodschap van een spreker bestaat doorgaans uit feiten of de inhoud en de gevoelens of emoties. Samen vormen ze de betekenis van de boodschap van de spreker.

Een waarnemend oplettend luisteraar richt zich op de feiten die in de boodschap te horen zijn. De feiten vormen het concrete deel van de boodschap. Emoties worden vaak minder in woorden dan in non-verbaal gedrag geuit, emoties zijn veel minder concreet.

Als er veel emoties in de boodschap zit, bestaat de kans dat je er niet mee kunt omgaan of de ware boodschap niet achterhaald wordt. In feite zeg je dan: ‘Ik kan je vertellen waar je over praat. Ik hoor je woorden, maar ik ben misschien niet in staat om precies te zeggen wat je bedoelt’.

Hoewel het soms lastig kan zijn om naar sommige mensen te luisteren, moeten we onszelf niet toestaan een selectieve luisteraar te worden en te missen wat ze echt te vertellen hebben.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45