Paragnost Eddie en Consulenten

Reflectieblog Een andere kijk op… vaccinatie

Reflectieblog Een andere kijk op… vaccinatieReflectieblog Een andere kijk op… vaccinatie, Ik neem een stelling in naar aanleiding van een Vlaamse arts die onder vuur ligt door de machtige elite. Een arts die op een diepgaand level na jarenlang onderzoek aantoont welke effecten vaccinaties bij kinderen teweeg kunnen brengen. Dat de machtige elite wel heel ver gaat tot met name schorsing en tot zelfs het ontnemen van het uitoefenen van zijn beroep, vraagt om aandacht.

Elke ouder moet zelf kunnen beslissen over het al of niet laten vaccineren. En elke arts heeft het recht om zich uit te spreken rond zijn of haar zienswijze als deze krachtig gefundeerd en gestaafd kan worden met feiten.
Ik ben geen arts maar heb wel een stevige kennis inzake holistische geneeswijzen. Het doel van dit blog is om lezers mee te nemen naar een bewustere kijk op gezondheid. Gezondheid gaat niet enkel over voeding, maar over veel en veel meer.
Allopathen zijn duidelijk tégen elke vorm van ‘alternatieve’ geneeswijzen. Op het woord ‘alternatief’ zitten gigantisch veel invullingen. Iemand die alternatief leeft lijkt een hippie, een zwerver te zijn, niet goed bij zijn klus. We gaan voor een holistische benadering.

Epidemische kinderziekten zijn een verzamelwoord die elk een andere belichting vragen. Mazelen en kinkhoest zijn tuberculinische ziekten en aangezien deze buitengewoon verspreid zijn, krijgen vrijwel alle kinderen deze ziekten.
Roodvonk en difterie behoren tot de heredosyfilitische groep en is minder verspreid, dus een veel kleiner percentage is voor deze ziekten vatbaar.

Als een kind vatbaar is voor een dergelijke ziekte, is het voor dat kind noodzakelijk om deze ziekte daadwerkelijk door te maken, aangezien deze ertoe dient om de bestaande erfelijke ontoereikendheden te herstellen. Voor het kind betekent dit een grotere weerstand ten opzichte van de tijd voor het doormaken van de betreffende ziekte.
Het is in mijn visie beter om kinderen tegen epidemische ziekten te willen beschermen, hetzij door vaccinatie of door isolatie. Want het doormaken van deze ziekten ligt besloten in het ‘programma’ van hun levenscylcus, dat slecht dan volledig afloopt, wanneer de in het programma beoogde noodzakelijkheden ook daadwerkelijk vervuld worden.
En daar wringt de Big Pharma schoen. Zeker voor kersverse ouders is het zich laten aanpraten van de nood der vaccinaties een zeer moeilijke kwestie. Ik begrijp dat heel goed. Angst is de enige reden waarom jonge ouders hun baby al vroeg laten inenten. Je wilt je kind dat toch niet aandoen, dus ga je maar keurig voor de prikjes. Het is een ethische kwestie.
En toch kan ik schrijven dat ik juist geluk heb gehad met mijn vier kinderen om toch te kiezen voor homeopathie en mijn kinderen de beste zorg heb gegeven vanuit mijn levensvisie, ook al reageerde mijn omgeving zeer argwanend. Ik vertrouwde 37 jaar geleden met gezond verstand en sterk invoelend vermogen op de intelligentie van het zielswezen van mijn kinderen.

Onzin? Ik heb me enkel niet laten leiden door de massa-gedachte. Ik ben niet slaafs gaan doen wat er werd verwacht. Omdat ik dieper voelde. En dat het niet gemakkelijk was? Hoef ik geen tekening bij te maken.
Het leven wortelt veel en veel dieper; het berust op wetten, die slechts op basis van duizenden jaren ervaring gekend kunnen worden, en niet slechts op basis van ‘intellectuele overwegingen.’ En dit is de strijd die al zolang wordt gevoerd.
Angst en gemakzucht zijn de slechtste raadgevers.

Epidemische kinderziekten vormen in zekere zin EENHEDEN in tegenstelling tot alle andere ziekten en om die reden is een homeopathische behandeling eenvoudig. In die zin, dat er voor elke ziekte een hoofdmiddel is, dat in vrijwel alle gevallen therapeutisch werkt. Het waarborgt een zo groot mogelijk stoornisvrij verloop en brengt de specifieke immunisatie teweeg. En dat is het doel van een ziekte.
Homeopathische geneesmiddelen bij mazelen zijn Pulsatilla, het hoofdmiddel. En dan wordt er dieper ingekeken op de nevenverschijnselen. En ook hierbij wordt altijd het juiste middel gevonden.
Ik voeg er aan toe dat de behandelende homeopathische arts ook elk middel uittestte op zijn unieke manier. Op een dag was mijn nieuwsgierigheid te groot en vroeg ik waarom hij zich vaak in een andere plaats terugtrok. Vanaf dat moment was er geen ruisje twijfel meer, en zijn we zelfs heel goede vrienden geworden.

Mag het ook anders, voor onze kinderen? Je hoeft het niet eens te zijn met de inhoud van het blog.
Zie het als een uitnodiging om bewust in te voelen wat bijdraagt aan een holistische kijk op het leven van jezelf, je kind(eren).

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45