Paragnost Eddie en Consulenten

Reflectieblog AFBREKEN EN OPBOUWEN

Reflectieblog AFBREKEN EN OPBOUWENReflectieblog AFBREKEN EN OPBOUWEN. Ervaar jij dit in je persoonlijk leven dat de dingen waarvan je ooit hebt gedacht dat ze blijvend zijn, afbrokkelen?

Enerzijds weet je dat het goed voor je is en anderzijds wil je zo graag het afbrokkelen tegenhouden of afremmen, want je vertelt dat je hier nog niet klaar voor bent.
Hoe dan ook. De vraag is niet zozeer of we er klaar voor zijn maar of we bereid zijn mee te bewegen of krampachtig aan de zijlijn toekijken, alsof het niet over onszelf gaat.

Ergens zijn we geneigd om uitstel-excuses te bedenken. Toch merk ik dat dit proces niet meer af te remmen is. Hoe hard we ook proberen om de dingen overeind te houden. Er zijn bijzonder sterke energetisch-kosmische invloeden die ons als het ware verplichten om te ontwaken.

Tegelijkertijd zijn er ook duistere krachten aan het werk die hierop ‘inhaken’.
Ik verwijs hierbij naar een aantal blogs die wellicht vandaag een lichtje kunnen opsteken. ( Heerlijke Nieuwe Wereld, Paradigmaverschuiving in relaties, In kringetjes blijven ronddraaien, De naakte waarheid, Een nieuwe aarde e.a.)
Velen zijn in een fase waarin ze ervaren dat ze willen uitbreken uit de schijnwerkelijkheden die haaks staan op ieders oorspronkelijke essentie. En we staan allen voor de keuze: uitbreken of niet. Uitbreken heeft consequenties.
Bereid zijn om alles wat afbrokkelt in jezelf te laten gebeuren. Denk jij echt dat je dit zomaar eventjes gepiept krijgt? Eventjes weg-mediteren, weg-helen, weg-masseren, weg-therapeutiseren en klaar.

Uiteraard is het fijn om te genieten van een heerlijke massage. Alleen is de transitie waarin we beland zijn van een zo krachtige aard, dat we het niet langer kunnen redden op oude manieren, via oude spirituele wegen.
Je geraakt maar niet aan een partner, je vindt niet het gepaste werk, je blijft aanmodderen en je denkt dat dit je lot is. Dat is je karma. En je legt je er uiteindelijk bij neer. Karma zoals het wordt begrepen hoort bij het Vissentijdperk. In de Nieuwe Tijd van Aquarius is geen karma meer uit te werken, tenzij men toch aan die oude gedachten wil blijven vasthouden.

Het is zo duidelijk de tijd om echt alles maar dan ook alles in en buiten jezelf te laten afbrokkelen van wat je verder afleidt van jouw unieke Zijn en bestemming. Tenminste als je echt je oerrecht op een bestaan vanuit jouw essentie wilt claimen.
In hetgeen ik zelf ervaar en voel, gaat dit zoveel en zoveel dieper en verder. We zijn helemaal nog niet in dàt bewustzijn geland. Het is NU de meest bijzondere en heftige tijd waarin we van binnenuit de verandering kunnen creëren. Het puin opruimen en heropbouwen van ons authentieke Zelf in een veranderende wereld.
Het afbrokkelen kan in schoonheid en vreedzaamheid gaan, helaas spelen ook weer hier zeer duistere energieën mee, waardoor het in onszelf en met anderen één slagveld kan worden.

Waarnemen dat die krachten zowel op collectief als persoonlijk vlak een destructieve impact kunnen hebben, is een krachtige door onze ziel geleide stap.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45