Paragnost Eddie en Consulenten

Onsterfelijkheid

OnsterfelijkheidOnsterfelijkheid. Ondanks dat niemand de vraag kan beantwoorden noch kan bewijzen dat we onsterfelijke wezens zijn, ontdekken we meer en meer dat er heel wat redenen zijn om aan te nemen dat we onsterfelijk zijn.

We hebben een sterfelijk lichaam. Onze geest daarentegen heeft een bewustzijn buiten tijd en ruimte en is onsterfelijk. Door ons bewust te worden dat we onsterfelijke wezens zijn, kan dit een belangrijke impact hebben op onze perceptie van wie we zijn en oog hebben voor de essentie van het leven.

Ondanks dat het een eeuwenoud inzicht is dat ons bewustzijn niet verdwijnt als we sterven, kunnen we ons dat dus wel gaan herinneren door alle oude spirituele modellen los te laten of ten minste toch te gaan onderzoeken.

Er is een gigantische transitie en transformatie gaande op het vlak van ons bewustzijn en die veranderingen bieden nieuwe inzichten aan die wetenschappelijke geloofwaardigheid geven aan het idee van een onsterfelijke geest, een onsterfelijk bewustzijn, buiten tijd en ruimte.

Met die wetenschap kan het leven op aarde vanuit dit bewustzijn een heel andere wending nemen. Tenminste als er de bereidheid is alle oude modellen en overtuigingen los te laten.
Het tijdperk van bewuste onsterfelijkheid zou onze intermenselijke relaties op een positieve manier veranderen, de manier waarop we met de natuur, de dieren, planten, het leven omgaan zou tot ons bewust laten zien hoe wij omgaan met het grotere geheel. We zouden evolueren tot wezens die zich bewust zijn van geestelijke onsterfelijkheid.

Zouden we nog bang zijn voor de dood, de angst dat de laatste dagen geteld zijn?

Zouden we ons nog vastklampen aan materie, aan welvaart, aan relaties, aan alles waarvan we denken dat dit ons leven IS? Want ja, je leeft maar één keer.

Zouden we in deze wetenschap niet meer vreugde kunnen ervaren tijdens ons leven en in rust en acceptatie het aardse leven loslaten?

Zou het niet zinvol zijn om bij te dragen aan het welzijn van de aarde en haar bewoners, vanuit ieders zielsbestemming?

Hoe zou het zijn als je weet dat je de vicieuze cirkel van reïncarnatie kan doorbreken door in dit leven te doen wat je moet doen, waarvoor je geboren bent?

Hoe zou het zijn als je het idee van opnieuw geboren worden, keer op keer en alle ideeën rond karma die ermee verbonden zijn kunt loslaten.

We belanden in een ander bewustzijn dat door velen nog niet wordt aangenomen. Hoe dan ook worden oude dogma’s overstegen door nieuwe inzichten. Mochten deze inzichten door een kritische massa mensen verder onderzocht en erkend worden, dan zou het aanbreken van het nieuwe tijdperk een nieuw bewustzijn kunnen creëren.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49