Paragnost Eddie en Consulenten

Ons multidimensionele ZIJN

Ons multidimensionele ZIJN

© Mieke

We hebben allemaal wel eens gehoord of gelezen dat we multidimensionele wezens zijn. Maar wat houdt dat nu precies in? Ik heb me dat ook veelvuldig afgevraagd.

Het antwoord kwam toen ik 2013 opeens werd meegenomen door mijn Hogere Zelf naar andere dimensies. Het was een buitengewoon bijzondere ervaring. Ik kon waarnemen dat de kosmos, het geheel van universa, een veel grotere gelaagdheid heeft dan wij vanaf de aarde kunnen waarnemen. Onze ziel, ons ZIJN, heeft zoveel meer dimensies dan alleen maar ons ‘zijn’ in dit lichaam op aarde.

Tijdens deze reis naar andere dimensies kwam ik in Atlantis en Lemurië. Ik begreep toen ook meteen waarom we hier op deze aarde geen resten van Atlantis en Lemurië kunnen terugvinden. Ze bevinden zich in andere dimensies.

Ik ging ook naar de Pleïaden, Acturië en naar het Siriaanse sterrenstelsel, van waar ik ben gekomen om te incarneren op aarde. En overal kwam ik delen van mezelf tegen, delen van mijn multidimensionele ZIJN.

Het waren stuk voor stuk prachtige dimensies met zoveel vrede en harmonie, met prachtige wezens die daar leefden. Zo anders dan op deze aarde. Was het overal hetzelfde? Nee, zeker niet. Op Atlantis was het zeker niet alleen vreedzaam. Ik heb daar ervaren hoe een vrouwelijk deel van mij vermoord werd door agressieve mannen, omdat ik opkwam voor het integreren van de godin in onszelf. Maar in hogere dimensies werd het steeds harmonieuzer.

Ik ervoer ook dat ik in die hogere dimensies altijd samen was met mijn wederhelft, mijn kosmische liefde. Waarom kan dat niet op aarde? Dat was voor mij zo’n prangende vraag. Toen ik aankwam in mijn thuiswereld, het Siriaanse Sterrenstelsel, ontdekte ik dat ik en mijn kosmische liefde één waren. Ik was dus man en vrouw ineen. Vanaf die dimensie zijn we gesplitst in twee identiteiten. Het verklaart ook waarom ik in mijn leven op zoek ben naar haar, die andere identiteit. Ik weet dat ze hier ook op aarde is. Maar belangrijker is om te weten dat ik de kosmische liefde eerst in mijzelf moet her-inneren. Want in de essentie zijn we heel, met onze mannelijke en vrouwelijke energie.

Ik ga hier dieper op verder in de literaire roman ‘DE HOLIST. Kosmische liefde in het licht van de transitie naar het nieuwe tijdperk’. Dit boek zal waarschijnlijk eind november uitgegeven worden.

Hartelijke groet,
Bob
Box 80