Paragnost Eddie en Consulenten

Ons grootste potentieel als scheppers

Ons grootste potentieel als scheppers

©Mieke

We zijn allen potentiële creatieve genieën. Nietzsche had iets bijzonder te vertellen over creativiteit namelijk: ‘Onze tweedehandsgedachten verzanden in een mentaal verhaal dat ons verhindert om nieuw leven te scheppen. Dit belet ons om ten volle te leven. Onze persoonlijke geschiedenis is niet wat we denken dat ze is; ons levensverhaal. Eigenlijk is ze een ‘levenloos’ verhaal. Die dingen die ons overkomen, zijn Shakespeares stof ‘waarvan dromen zijn gemaakt’: ze zijn ons speelgoed, niet ons echte goed.’
Ons werkelijke levensverhaal kan je je voorstellen als een stromende rivier van ons creatieve bewustzijn dat onze levensgebeurtenissen creëert. Het is geen stilstaande poel van overpeinzingen over wie we denken te zijn.
We verzanden gemakkelijk in een modderpoel van wat ons leven werkelijk zou kunnen zijn. Nochtans hebben we de innerlijke wijsheid om oplossingen te creëren voor ons hoogste goed.
Creëren is onze grootste kracht, het is onze levenskracht en we kunnen haar op twee manieren gebruiken. Positief of negatief.
Kijk eens naar een situatie waarin je jezelf het verhaal vertelt (creëert) dat je een slachtoffer bent, je ongelukkig voelt, altijd pech hebt. Kijk dan eens naar het tegendeel. Je vertelt (creëert) een verhaal waarin je succesvol bent, je gelukkig voelt, je kwetsbaar en open bent. Positief of negatief. Een verhaal is een verhaal. Het zijn allemaal verhalen.
De creaties die we in onze geest maken zijn heel vluchtig en eindig. In werkelijkheid zijn we oneindige scheppers in een oneindig universum.
Het realiseren van ons oneindig creatief potentieel bevrijdt ons zodat we kunnen zijn wie we werkelijk zijn. Op die manier kunnen we werkelijk genieten van onze levensverhalen.
We hebben het potentiële vermogen om onze overtuigingen over ons levensboek te hercreëren.
Creatiekracht houdt de kracht in om te weten wat goed voelt en niet goed voelt.
We hebben een vermogen om te houden van het leven en de mensen met wie we het delen creëren door onze ware verbondenheid met onze gedeelde essentie te ontvangen.
Creativiteit vereist de moed om zekerheden los te laten.