Paragnost Eddie en Consulenten

Omgaan met innerlijke pijn

Omgaan met innerlijke pijnOmgaan met innerlijke pijn. Innerlijke pijn en hoe hiermee omgaan? Erkenning geven aan de pijn is de eerste stap naar verwerking. Doen alsof de pijn er niet zit is in deze krachtige bewustwordingstijd niet langer mogelijk. Kon je er voorheen nog voor weglopen, dan merk je nu dat het tijd is om de diepere lagen aan te pakken.

Jezelf of anderen om de oren slaan houdt je verder af van verwerking. Je komt er geen stap verder mee.
Een aantal handvatten kunnen je in deze woelige periode ondersteunen.

– Geef erkenning aan de pijn die je voelt. Laat elk verzet ertegen bewust gaan.
– Erken de pijn op een milde manier, zowel naar jezelf toe als naar anderen.
– Erken ook de ander in zijn/haar eigen pijn, die meestal een vraag naar liefde is of is geweest.
– Maak de belofte jezelf niet meer als een slachtoffer te zien want je laat jezelf niet meer in de steek.
– Erken dat je de pijn toeliet vanuit je behoefte aan liefde, waardering, respect.
– Word je bewust van wat jouw behoeften zijn en houd die helder voor ogen.
– Spreek je behoeften uit en laat de verwachtingen naar anderen gaan.
– Geef een neen tegen dingen waar je je niet verbonden mee voelt.
– Geef een ja aan dingen waarvan je voelt dat dit aansluit op wie je bent in dat moment.
– Communiceer vanuit jouw waarheid, ook als dit betekent dat mensen zich van je afkeren.
– Blijf trouw aan de beslissingen die je neemt vanuit je zielskleur en – zielsweg.
– Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens zonder die bij anderen neer te leggen. Vermijd verwijten en communiceer wat jij voelt en ervaart.
– Pijnervaringen loslaten is een levenslange weg. Het gevoel van eenzaamheid, verlatenheid omvat zovele lagen die op bepaalde momenten terug naar boven worden gehaald. Accepteer dat je door de pijn toe te laten, weer iets aan het verwerken bent. Heb het vertrouwen dat dit deel uitmaakt van je helingsproces.
– De idee dat je alles in één moment moet kunnen verwerken en dat je dan klaar bent met alles, mag je ook loslaten. Er komen altijd andere stukjes van de puzzel bovendrijven waardoor het beeld helder wordt en dit gebeurt niet in één keer.
– Geduld hebben in het hele proces is één van de grootste uitdagingen. Heling, verwerking verloopt in haar eigen tempo. Teveel ‘willen’ creëert spanningen en angst. De bereidheid om elke kwestie in het hier en nu aan te pakken is ruimschoots genoeg.

Het is jouw unieke ‘spirituele pad’ en niet het pad van anderen. De kortste weg naar verwerking loopt rechtstreeks door ons hart, door onze relaties, door onze pijn, verdriet en angst.
Het lijkt wellicht een vreemde uitspraak, maar pijn is de krachtigste manier tot bewustwording. Pijn is dus, zoals velen beweren, niet slecht. Het is geen straf, maar een oproep om bewust te worden van het verborgen leed dat zich laat zien in onze reacties en gedragingen naar anderen toe.

De weg naar ‘onvoorwaardelijke zelfliefde’ leren we niet uit het lezen van boeken maar door daadwerkelijke stappen te zetten. We kunnen nooit van anderen krijgen, wat we onszelf niet kunnen geven.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45