Paragnost Eddie en Consulenten

Navigeren op je hartscompas

Een diepe behoefte van ons is verbinding ervaren. Bij een groep horen, ons thuisvoelen op onze werkplek, omdat daar vooral onze creativiteitszin tot ontplooiing kan komen. Heerlijk gevoel om te ervaren dat je die plek hebt gevonden en een verlengde kan zijn voor de manier waarop je thuis leeft.

Alles valt dan op één lijn. Fantastisch. Werkrelaties werken inspirerend, persoonlijke relaties worden erdoor gestimuleerd. Je stapt van de ene wereld naar de andere wereld en je voelt je verbonden met de beide werelden.
Je kunt het ook anders ervaren door de opgelegde druk van het systeem waar we mee te maken hebben.

Soms verbinden werknemers zich vanuit een soort van goedgelovigheid met een werkplek, sloven zich uit om tot er een re-organisatie aankomt en plotseling een ontslag wordt aangekondigd.
Je voelt je diep gekwetst en verraden en waar je ook op welke plek belandt, er is altijd een kans dat je die werkplek ook zult moeten loslaten.

In consulten beluister ik naast relatieproblemen ook wel vaak werk gerelateerde verhalen en vragen.
Er zijn niet denderend veel werkplekken waar werknemers vanuit hun zielskern gezien worden. Ik ken daarentegen wel enkele grote bekende bedrijven in België, omdat dit mijn thuisland is, die eind jaren ’90 een zeer inspirerende verandering hebben doorgevoerd. Dus het is zeker wél mogelijk om vanuit een mens- en zielsverbonden visie de veranderingen door te voeren.

Sommigen voelen zich goed bij een verticaal georiënteerde structuur en houden vast aan gezag, structuur en vastigheid, anderen gedijen helemaal niet in dit soort structuur en de verschuiving die ik waarneem in gesprekken met klanten is het zoeken naar een werkplek waarin de verbinding met hoofd, hart en ziel de essentie vormt.
Soms zoeken mensen naar ‘iets’ zonder te weten waarnaar, omdat iedereen een job nodig heeft om in eerste instantie de rekeningen te kunnen betalen.

Dit kan ook anders door te onderzoeken wat aansluit bij je diepste verlangens, en daar te kijken wat wél aansluit bij jouw talenten. Deze weg leidt vaker naar tevredenheid dan in onrust naar ‘iets’ te gaan zoeken.
Ook het zich krampachtig vasthouden aan een werkplek kan zeer beperkend doorwerken in jouw persoonlijke spirituele groei. Waar je op een plek niet verder kan en toch blijft omwille van de sterke gehechtheid is kan een sterk verscheurd gevoel geven.
Belangrijk in deze hele queeste is in je hart te voelen en te kijken naar de richtingwijzers die vaak al eerder zichtbaar zijn geweest.

©Mieke

Warme hartegroet
Mieke Box 45