Paragnost Eddie en Consulenten

Lichtheid en vernieuwing

Lichtheid en vernieuwingLichtheid en vernieuwing. Staan we er wel eens bij onze behoefte, verlangens, hartstochten neer? Onze hartstochten laten ons de inhouden van ons zielenleven zien. Herkennen we ze? Erkennen we ze? Wat doen we ermee? Of laten we deze liggen? Waarom dan?

Het is nooit te laat, want alles wat we laten of lieten liggen komt ofwel druppelsgewijze of als een vulkaan aan de oppervlakte.
In ieders hartstochten kristalliseren zich onze diepere gevoelens uit; hartstochten van onze ziel zijn duidelijke, zichtbare gevoelens.
Hoe duidelijker en helderder deze zijn, des te beter kunnen gevoelens geduid worden. Onduidelijke gevoelens blijven onbegrijpelijk. Zonder duiden en duidelijk is er geen begrijpen of geen dieper invoelen, en zonder begrip is vervulling van onze zielenbehoeften onmogelijk.

We worden ertoe opgewekt om bij te dragen aan opheldering, duidelijkheid en zuivering. Alleen de vervulling die we in onze ziel vinden, is in staat ons werkelijk te vervullen. Vervulling is een kenmerk van heldere hartstochten van onze Ziel.
Om van de hartstochten van onze ziel te genieten en ze onbezorgd te vieren, hoeven we er slecht voor te zorgen dat de kristallisatie van gevoelens geen fixatie wordt.

Gefixeerde gevoelens zijn als een vis op het droge.
Een werkelijke lichtheid van gevoelens veronderstelt het losmaken van alles wat ons vasthoudt.
Vruchtbare hartstochten bevorderen het stromen der dingen, en creëren alles wat ons werkelijk bezielt.

Het is tijd om klare wijn te schenken…voor onszelf. We mogen gaan openbaren wat we aan onszelf en /of anderen ‘op te biechten’ hebben. Zie het woord biechten niet vanuit een straffende of zelfbestraffende energie. Het is nu de tijd om dingen af te wikkelen die nog afgewikkeld moeten worden, willen we echt de stap zetten naar de nieuwe tijd.
Verlangen we transparantie van anderen, dan zullen we echt eerst transparant voor onszelf moeten worden. Wat we verwachten, verlangen van anderen, zullen we zelf eerst moeten waarmaken.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45