Paragnost Eddie en Consulenten

Lessen leren- ervaren

Lessen leren- ervaren Karma wordt ook voortdurend in de spirituele wereld herhaald. Het Vissentijdperk was een tijd van karma inlossen. En ook karma werd voor velen gezien als een soort van boetedoening.
Aquariustijd of de Nieuwe Tijd luidt een nieuwe periode in van heel veel veranderingen, zowel op individueel als collectief vlak. Klokkenluiders laten zich meer en meer horen en worden het hoekje om gelegd om voorgoed te zwijgen. Er zijn uiteraard ook valse klokkenluiders die als doel hebben om nog meer angst en hysterie te creëren.
Willen we eens dieper invoelen bij wat we zoal zouden moeten leren. Er is al zoveel geleerd en zoveel als zoetekoek geslikt, dat het nu een kwestie is van heel veel van het geleerde los te laten. Alles wat we hebben geleerd mogen we zeer kritisch in vraag stellen, niet door alles weer klakkeloos aan te nemen.
Ik merk dit vaak op in de vele informatiebronnen die worden verspreid. Informatiebronnen spreken elkaar vaak en graag tegen. Lezers ervaren verwarring of worden bang, onzeker en angstig. En dat is nou net waarover het gaat. We leven in een gesimuleerde holografische realiteit waarin het de bedoeling is mensen in angst, paniek, oorlog en verderf te houden.
Het niet onderzoeken vanwaar die informatiebronnen komen, houdt mensen zeer onwetend en in een laag bewustzijn. En over bewustzijn gesproken. We denken dat we zo bewust zijn, maar in werkelijkheid zijn we nu pas op weg om naar een veranderend bewustzijn te evolueren.
In ons leven doen we ervaringen op, ervaringen die ons kunnen leiden naar het herinneren van wie we werkelijk zijn in onze essentie. Het herinneren is een andere weg dan lessen leren. Denken dat we lessen moeten leren is een imprint vanuit het oude spirituele new age gedachtengoed.
Lessen leren is zoals ik dit aanvoel sterk saturnaal met een karmische toon. Leer je je lessen niet, dan bouw je karma op. Leer je je lessen wel, dan is het ego blij met het geleerde. Karma en lessen leren worden met elkaar verbonden en op die manier houden we de cirkel in stand.
Saturnus is verbonden met de linkerhersenhelft en maakt deel uit van hetzelfde controlesysteem binnen de matrix. We hebben hier dus allemaal mee te maken op elk levensterrein. Als wij blijven aannemen dat we lessen moeten leren, creëren we zelf een veld waarin we de Saturnus-energie in stand houden. De strenge leermeester in onszelf en over anderen, die we zeker in deze transitietijd kunnen ervaren. De impact is nog veel groter dan hetgeen ik in dit blogje schrijf.
Het blijven geloven dat we op aarde zijn om lessen te leren, karma af te werken, naar de hemel te gaan en opnieuw te incarneren, lessen te leren, karma af te werken, zet ons vast in een geloof en overtuiging dat het wiel blijft doordraaien. Ik hoor vaker mensen verzuchten niet meer te willen incarneren en dat voelt niet hoogdravend. De reacties daarop zijn zeer wisselend. Spirituele believers antwoorden met enige spot dat je hierover geen zeggingschap kunt hebben en toch weer opnieuw geboren moet worden. Ik ervaar die uitspraak als dogmatisch. Zo is het en zo zal het zijn.
Het is een uitnodiging om vanuit het ons herinneren wie we zijn en wat onze bijdrage kan zijn om uit de matrix uit te breken, verdere stappen te zetten. Uit de vele gelaagde programma’s te ontwaken. Het ontwaken dat veel en veel verder gaat, veel dieper en dieper reikt. En dat is zeker een boeiende bijzondere en niet eenvoudige uitdaging. Zeer interessante inspirerende werken die verwijzen naar de matrix kunnen een zeer krachtige opstap vormen voor jouw spirituele ontwaken.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45