Paragnost Eddie en Consulenten

JIJ bent de schepper

JIJ bent de schepper Ongeacht wat het bewustzijn van anderen in je omgeving voortbrengt, jouw levenservaring wordt uitsluitend bepaald door wat JIJ produceert.Ongeacht wat het bewustzijn van anderen in je omgeving voortbrengt, jouw levenservaring wordt uitsluitend bepaald door wat JIJ produceert.
Wat JIJ produceert, bepaalt of een gebeuren buiten je, invloed op je heeft of niet en hoe het dat doet.
Zo’n gebeuren is op zichzelf nooit een reden of een laatste verklaring voor een persoonlijk lot of een persoonlijke ervaring.
Het kan slechts een factor zijn die bijdraagt tot wat jij reeds geproduceerd hebt. Als je bijvoorbeeld je psyche niet diepgaand bevrijd hebt van angst, negativiteit, verdedigingen, hopeloosheid, van niet erkende en verkeerd gekanaliseerde boosheid, dan is de kans heel groot daarin betrokken te worden omdat je een beeld daarvan in jezelf hebt opgetrokken.
Als je werkelijk in verbinding bent met de wortels der dingen zal je niet langer een catastrofe of drama gebruiken om totale verantwoordelijkheid, autonomie en positieve investering in je leven weg te rationaliseren.
De levenssubstantie reageert ogenblikkelijk, onmiddellijk en is zo bruisend met explosieve energie, dat ze direct beïnvloed wordt door de vormgevende kracht van het bewustzijn – het totale bewustzijn inclusief wat zich allemaal onder de oppervlakte bevindt.
Onmiddellijk betekent dat de substantie ogenblikkelijk reageert op werkelijk elke beweging van het bewustzijn. En nu komt een belangrijke aanvulling op de vorige zin: het is niet noodzakelijk onmiddellijk zichtbaar.
In de meeste gevallen manifesteert zich wat je opbouwt later in de tijd. Dit betekent dat, wat je nu opbouwt, in de nabije of verder weg gelegen toekomst zichtbaar is/wordt.
Wat je nu ervaart is het resultaat van wat je jaren geleden, vorig jaar, gisteren en zelfs eeuwen geleden, hebt opgebouwd.
Elke gedachte, elk gevoel en gedrag, iedere wil schept een gevolg in de substantie die je levenservaring vorm geeft. Het is ook de gevoelsstroom. Het innerlijk klimaat van je innerlijk wezen.
Als je gedachten positief en constructief zijn, maar je gevoelsstroom negatief, depressief is en niet bereid de mogelijkheid van een positieve ontwikkeling te accepteren, dan verwijst dit naar diep verborgen bewustzijnslagen. Die zijn in contradictie met waar jij op bewust niveau lippendienst aan bewijst. En dat is de reden waarom je op een dieper niveau onderzoek moet doen en de confrontatie moet aangaan met de allerfijnste nuances en schakeringen van je innerlijke wezen.
Als ik het concreet vertaal naar de gangbare succesformules, merk ik vaker dat de diepere gevoelslagen te weinig aangeraakt worden. Om die reden is positief affirmeren of visualiseren ontoereikend als de gevoelsstroom innerlijk niet congruent of afgelijnd is met affirmaties/visualisaties.
Veel mensen zijn zich nog niet helemaal bewust van hun eigen destructieve neigingen. Het is nog niet gelukt naar die patronen te kijken en hebben nog niet in de gaten op wat voor een geprojecteerde manier die destructiviteit zich manifesteert. Vaak wordt dit over het hoofd gezien. Er wordt niet bij stilgestaan hoe indirecte manifestaties gecreëerd worden en als gevolg hiervan de schuld bij anderen wordt gelegd.
In werkelijkheid is een negatieve ervaring afkomstig van de negatieve kant van innerlijke gespletenheid.
Hoe bewuster, attenter en doelgerichter er omgegaan wordt met die diepere lagen, hoe meer vanuit eenheid gecreëerd kan worden. Hierdoor schep je gewenste en wenselijke levenservaringen, waarbij je je er diepgaand bewust van wordt, dat jij jezelf vervult.

Warme groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com