Paragnost Eddie en Consulenten

Iedereen dan maar aan de paragnostenlijn?

paragnost eddieIk wil heel graag een helder artikel wijden aan  het werken voor een paragnostenlijn. Ondanks dat we allemaal spirituele wezens zijn met aardse leeropdrachten, is het niet voor iedereen het beste middel om spirituele gaven en talenten ten dienste te stellen voor mensen die een spirituele lijn consulteren.

Het doet dus niets af aan de mogelijke kwaliteiten van iemand. Ik herinner me jaren geleden dat me de vraag werd gesteld of ik het werken voor een spirituele lijn iets voor mij zou zijn.

Ik herinner me hierbij ook nog mijn antwoord:’ ik ben een mensenmens, ik werk liever mét mensen face to face’ , maar goed….ik wou het toch proberen om te ervaren of dit wel het juiste kanaal zou zijn. Mijn werk dat  toch wel in het verlengde van de spirituele lijn lag, was dus zeker niet het probleem, dan wel de vorm was toch wel de vraag. Het was wennen….hoewel ik ook wel mijn praktijk aan huis heb en in opdracht van instanties opleidingen en trainingen geef in de sociale sector.

Ondertussen zijn we heel wat jaren verder….en de kritische zin die ik voor mezelf heb en nog steeds, lijkt toch wat verloren te zijn gegaan. Hoe vaak ik niet hoor van cliënten dat ze het advies krijgen aan een lijn te werken….ze zijn werkloos, of zijn afgekeurd om te werken, dus waarom niet werken aan een paragnostenlijn…?Je hoeft de deur niet uit te gaan, er wordt dan nog eens de belofte gedaan dat je gemakkelijk geld verdient enz….dat je de deur niet uithoeft dat is zeker, maar dat je gemakkelijk je geld verdient….ook daar valt iets over te zeggen.

glazenbol

Nu is het niet de bedoeling te generaliseren…er zijn absoluut zoveel natuurtalenten onder de vele mensen…doch we weten ook wel dat het werken aan een paragnostenlijn véél meer inhoudt dan kaartjes leggen. Dit is door de verdere bewustwordingstijd verandert , doordat we nu te maken krijgen met heel wat vragen waar heel veel mensen meer duidelijkheid in wensen.

Ik heb doorheen de jaren heel wat vragen gehad van mensen: ‘ Is het niets voor mij, aan de lijn werken ‘ of ‘ X zegt dat ik aan een lijn moet werken en dat ik me maar moet aanmelden bij Y of Z ‘ en klusje geklaard.

Dus om als paragnost aan een spirituele lijn te kunnen blijven werken, dien je je bij te schaven, alle energetische veranderingen te volgen, jezelf verder bij te sturen om een groter plaatje te kunnen laten zien, zodat het mediumschap nu volledig aan het evolueren is in de Nieuwe Tijd naar een groter bewustzijn.

Dat de mediums/ paragnosten op onze lijn zorgvuldig en kritisch gescreend worden is een feit. Of mensen dit nu leuk vinden of niet…het gaat over kwaliteitsvolle zorg verlenen, ieder met eigen gaven en talenten.

Dat potentiële kandidaten à volonté solliciteren op meerdere lijnen tegelijk is duidelijk geworden…er wordt gesolliciteerd en omdat vaak blijkt dat er bij sommige lijnen geen screening aan te pas komt, gaan de kandidaten al snel aan het werk …zonder nog iets van zich te laten horen.

Potentiële kandidaten worden bij paragnost Eddie zorgvuldig gescreend en niet zomaar aangenomen. Elke medewerker heeft reeds jaren ervaring achter de rug, zijn doorgaans ook therapeutische geschoold, hebben ook vaak een eigen praktijk , blijven zich ook verder ontwikkelen.

Zoals we ook weten heeft elke cliënt zijn voorkeur, wat niets zegt over de kwaliteit van andere mediums/ paragnosten.

Wat voor de een goed is, kan voor de ander tegenvallen.  Het leven bestaat nu éénmaal uit de dualiteit in de menselijke ervaringen.

Zolang er gewerkt kan worden in een sfeer van vertrouwen en loyaliteit, hetgeen bij paragnost Eddie wel een sterktefactor is , is het mooi werken.

Kandidaten die diep in hun hart verbonden zijn met hun zielsdoel en weten dat het werken met mensen aan een spirituele hulplijn , aarzelen niet om deel te nemen aan een screening en kiezen ook bewust en consequent voor een spirituele lijn.

Een screening beoogt een selectie te maken van potentiële medewerkers  die aan de criteria voldoen onder meer door een objectieve reading te kunnen geven, op welke manier doet er niet toe! Bij paragnost Eddie vind je altijd het medium/paragnost(e) / spiritueel adviseur naar je hart….waar kwaliteit de grootste troef is!

Voor Paragnost Eddie

Mieke