Paragnost Eddie en Consulenten

Herkennen van Indigo- kinderen

Indigo-kinderen is een verzamelnaam en onder de Indigo-kinderen zijn er ook grote verschillen. Terwijl de spirituele taken die ze op collectief niveau op aarde hebben, verschillen hun individuele talenten.Indigo-kinderen is een verzamelnaam en onder de Indigo-kinderen zijn er ook grote verschillen.
Terwijl de spirituele taken die ze op collectief niveau op aarde hebben, verschillen hun individuele talenten.
Niettemin kunnen we toch een aantal vaardigheden als volgt samenvoegen:
– Door hun aanraking vinden mensen rust, ontspanning, harmonie en zijn ze heelmeesters.
– Ze stralen zoveel licht en liefde uit dat mensen zich in hun nabijheid onmiddellijk beter voelen.
– Ze herkennen heel snel geestelijke concepten en handelen ernaar.
– Ze voelen heel goed wat klopt en niet klopt en hebben een bijzonder sterk ontwikkeld gevoel voor de waarheid van het leven.
– Indigo’s communiceren met gemak met dieren, planten, stenen, ongeziene wezens en ervaren dit als heel normaal.
– Indigo’s houden van iedereen en zien het goede in elke mens.
– Onbewust kunnen ze hun heel hoge energiefrequentie gebruiken in het maken van contact met andere mensen. Ze voelen heel snel welke energie resoneert en welke niet.
– Opvallend is dat ze zich inzetten voor vrede en gerechtigheid en zijn bezorgd over het welzijn van hun leefwereld.
– Indigo’s zijn al heel vroeg in staat om te communiceren via energie- en gedachte-uitwisseling.
– Indigo’s brengen hun ouders terug in verbinding met hun eigen spiritualiteit.
– Nieuwe vormen van geneesmethoden worden onderzocht.
– Ze helpen mee met het verspreiden van het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
– Indigo’s dragen de gedachten uit dat we onze wereld zelf scheppen en zelf de verandering kunnen creëren.
– Ze verspreiden meer verdraagzaamheid en onvoorwaardelijke liefde.
– Indigo’s zijn op aarde om ons te helpen bij het overwinnen van de dualiteit. De vanuit de goddelijke eenheid in tegenstellingen uiteenvallende wereld. Dualiteitsovertuigingen als tijd, ruimte, karma, beperking, scheiding.
Ouder geworden indigo-kinderen vind je vaak terug in diverse beroepen. Ze hebben het vermogen om wetenschap en spiritualiteit met elkaar te verbinden. Ze zijn heel creatief en inventief. Nieuwe ontdekkingen op het vlak van intercommunicatie sluiten heel goed aan bij hun interesses.
Als deze kinderen de kans krijgen om eerlijkheid en gerechtigheid te verspreiden, ontstaat er een nieuwe basis voor verdere spirituele groei.
Het is onze taak hen te steunen en aan te moedigen om datgene te doen wat bij hun zielsmissie hoort.
De kracht van een indigo-powerkind brengt ons ook soms tot enige wanhoop, juist omdat ze zien, weten en voelen. Ze zijn geïncarneerd op Aarde om mee te helpen aan de transformatie van de Aarde en de mensen. Verandering en transformeren van het oude gaat altijd met emoties gepaard. Doch we zullen echt nog heel veel oude lagen moeten loslaten voor het nieuwe zich aankondigt.
Elk kind is uiteraard belangrijk en is geboren om zijn volledige zielspotentieel te leven. Nieuwetijdskinderen zijn niet geboren om onze dromen te vervullen, ze zullen het echt niet doen. Op zielsniveau hebben ouders en kinderen een zielscontract afgesloten, zodat deze wezens via ons hun weg naar de Aarde vinden. De kinderen van nu hebben een heel andere trilling en een hoger bewustzijn. Eén van hun opdrachten is de mensen terug in verbinding te brengen met hun hogere zelf; het lichtlichaam dat ons fysieke lichaam omgeeft en de goddelijke kracht bevat.
Wil je graag meer weten rond Nieuwetijdskinderen, voel je vrij om te bellen of te chatten.

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com