Paragnost Eddie en Consulenten

Heb je de ander gekozen om wie die is of…

Heb je de ander gekozen om wie die is of...Heb je de ander gekozen, omdat je blij bent dat er iemand is!

Een doordenkertje, deze zin. Een wake up call. Heb je de ander gekozen om wie die is, of omdat je blij bent dat er iemand is.

Denk er eens even een keer heel goed over na. De relatie waarin je zit, loopt dat lekker? Heb je het gevoel dat jullie aan elkaar zijn gewaagd? Is de communicatie liefdevol naar elkaar? Gunnen jullie elkaar de eigen manier van in het leven staan? Om maar een paar dingen op te noemen.

Of irriteer je je elke dag aan de ander zijn gedrag. Ben je telkens bezig de ander bij de les te roepen. Er voor te zorgen dat die zijn verantwoordelijkheid pakt. Heb je een beeld bij de relatie dat alles op jouw nek neerkomt en je het je allemaal zo anders had voorgesteld?

De liefde is heel bijzonder en niet in woorden te omvatten, maar de liefde kan ook heel ingewikkeld zijn en kan het zomaar zijn dat je met iemand samen bent, waar je destijds tegenaan gelopen bent, maar er nog nooit bij stil hebt gestaan of de ander echt wel de liefde van je leven is. Een vraag die de mens kan bezighouden en de Medewerkers die werkzaam zijn op Wicca Magie zo voor je kunnen beantwoorden.

Jouw ziel is een open boek voor een Wicca Magie
Een medewerker weet alles van jou, die kijkt in je ziel en ziet daar van alles. Of jij wel voldoende om jezelf geeft. Of jij wel in de juiste relatie zit. Of jij wel voluit leeft. Een medewerker analyseert jou en kan je daarmee een enorme dienst bewijzen. De vraag is, durf jij een gesprek aan met een Wicca. Durf jij je ziel en je zaligheid bloot te laten leggen door een lichtwerker?

Als jij in een relatie zit, waarbij je constant het gevoel hebt de kar te moeten trekken, en van de ander weinig tot geen ondersteuning krijgt. Zou je de ander graag wel eens jouw waarheid willen vertellen, heb je de ander dan gekozen om wie die is, of heb je de ander genomen, omdat je blij bent dat er iemand is? Waarschijnlijk dat laatste, maar durf jij dat onder ogen te zien? Sta je nu niet op een punt, dat je op zoek bent naar antwoorden. Dat je wilt weten of de ander wel eerlijk naar je is, want je vertrouwt hem niet meer. Of komt dat, omdat jij geen zelfvertrouwen hebt, laten we voor nu even in het midden.

Ben je nog wel blij met de ander, of…. En wil je nog wel verder zo? Nee, geef je het medium 2.0 aan en dan, hoe nu verder. In ieder geval zo niet meer. Dan is het einde oefening, zegt de medewerker. Maar dat is niet wat ik wil, ik wil wel verder, maar anders. En dat anders dat ligt bij hem. Daar ben ik van overtuigd. Als hij nou maar anders wordt, dat hij eindelijk eens gaat begrijpen wat hij moet doen en dat gaat doen, dan is het goed. Toch!

Twijfel
Die twijfel bij dat woordje toch, die heeft de cliënt zelf niet in de gaten. Een Wicca wel en haakt er op in. Waar zit je twijfel, vraagt de medewerker. Mijn twijfel zit dat ik mij afvraag of hij wel eerlijk is. Dat begrijp ik, maar hoe komt jouw twijfel? Heb jullie ooit al eens met elkaar gesproken over wat wel en niet goed gaat in de relatie? Hebben jullie ooit al eens aan elkaar gevraagd wat de een mist. Heb je al eens aangegeven wat jij mist? Heb je hem al eens een compliment gegeven voor wat hij doet?

Eigenlijk niet nee. Wat denk je dat hij voelt! Wat denk je dat hij tegen de hele situatie aankijkt! Daar heeft de ander geen antwoord op. Zou het niet de bedoeling zijn dat twee mensen die in een relatie zitten en voor elkaar hebben gekozen, dat van elkaar zouden moeten weten? Zou het niet de bedoeling zijn dat als je deze antwoorden van elkaar weet, dat je dan ook weet en ziet, dat je samen aan iets bouwt? Want dat is wat je mist hé! Dat klopt, geeft de cliënt aan.

Dan zijn we nu waar we wezen moeten. Het wordt tijd dat jullie samen gaan bouwen en gaan samenwerken, in plaats van elkaar tegenwerken. En ik help je daar als Wicca heel graag bij. Het is niet moeilijk samen te gaan bouwen, je moet weten hoe je het doet. Dan heb je de ander gekozen voor wie hij is en niet, omdat je blij bent dat er iemand is.