Paragnost Eddie en Consulenten

Geven en nemen

Geven en nemen. In het spirituele werk heerst het grootste misverstand dat spiritueel werk gratis moét zijn. In dit blog kader ik helder waarom deze overtuiging niet resoneert met hoe de energetische uitwisseling werkelijk werkt.Geven en nemen. In het spirituele werk heerst het grootste misverstand dat spiritueel werk gratis moét zijn.
In dit blog kader ik helder waarom deze overtuiging niet resoneert met hoe de energetische uitwisseling werkelijk werkt.
Als je een consult, een therapiesessie, een workshop of op een andere manier iemand coacht, is het alleen maar correct en juist als je hiervoor iets terugkrijgt.
Geven en ontvangen zijn even belangrijke energieën en beide zijn nodig voor een evenwichtig leven.
Lichtwerkers zijn van nature gevers, verzorgers. Het zit in hun ziel, instinct en DNA om anderen te helpen gelukkiger, gezonder te worden. Het is dan ook belangrijk het niet te blokkeren of ertegen te vechten.
Het is echter belangrijk dat tegenover alles wat je geeft een gelijke mate van ontvangen staat. Je voelt je misschien niet op je gemak bij ontvangen, omdat het ego je een of meer van de volgende gevoelens geeft:
– Je voelt je verplicht: ‘Als je mij iets geeft, ben ik jou iets verschuldigd.’
– Het is alsof men je niet nodig heeft: ‘Zolang ik degene ben die geeft, heeft men mij nodig. Maar als jij aan mij geeft, heb ik jou nodig.’
– Je raakt de controle kwijt: ‘Ik heb mezelf en mijn handelen in eigen hand, maar ik raak de controle over jou kwijt als jij aan mij geeft.’
– Je voelt je schuldig: ‘Ik voel me niet waardig iets van jou te ontvangen.’
– Je voelt een onderstroom van agressie: ‘Ik wil jou niet de voldoening geven dat je me een plezier doet.’
Deze meestal onbewuste, uit het ego, voortkomende gevoelens en angsten kunnen het gevolg zijn van eerdere levens waarin je een rol als slaaf of bediende vervulde of op een andere manier overheerst werd.
Meestal ontstaan deze blokkades doordat je naar het ego luistert.
Bij het ego draait alles om angst en het is het verborgen onzichtbare plan van het ego je ervan te weerhouden je je goddelijke levensdoel te herinneren.
Het ego wil jou en anderen onzeker en angstig maken, want dat is de basis waarop deze overtuiging gebaseerd is.
Gelukkig dan hoef je helemaal niet naar het gekweel van je ego te luisteren, omdat het je hogere zelf is dat de spirituele services uitvoert die je wilt verlenen.
Je hogere zelf is al een spirituele leermeester, genezer, lichtwerker enz…
Je drukt pure, goddelijke liefde, wijsheid en creativiteit uit via je hogere zelf, als een helder prisma op een heerlijke zonnige dag.
Als je alleen geeft en jezelf niet toestaat om te ontvangen, zul je je opgebrand en uitgeput voelen.
Je zal ook wrok koesteren, omdat je diep in je hart ernaar verlangt dat anderen je behoeften raden en vervullen.
Dat is in relaties niet eerlijk. Je moet anderen vertellen, eerlijk en open, wat voor jou belangrijk is.
Als er niet op je behoeften wordt gereageerd, terwijl je wel duidelijk hebt aangegeven wat die zijn, dan wordt het tijd na te denken over die relatie.
Geven is een mannelijke energie en ontvangen een vrouwelijke. Beide zijn onontbeerlijk om in balans te leven.
Ontvangen en vrouwelijke energie vormen de basis van spirituele waarnemingen. Om goddelijke boodschappen te kunnen horen moet je ontvankelijk zijn. Anders is het alsof je een gesprek voert, terwijl er niemand luistert;
Je kan hiermee aan de slag en oefenen: minstens driemaal geven én ontvangen.
Wanneer iemand je aanbiedt je te helpen, zeg je ‘Ja, heel graag.’ Leg al je schuldgevoelens of andere blokkerende emoties in de handen van Spirit, de engelen. De uitzondering hierop doet zich voor als je sterk het gevoel hebt dat je je niet moet inlaten met iemand als het niet goed voelt . Volg hierin altijd je hart, je intuïtie.
Wanneer cliënten of cursisten je betalen, bedank je voor het ontvangen. Geven en ontvangen zijn in balans.
Door je voor je diensten te laten betalen, doe je aan het uitwisselen van energie, waarbij het geven in balans wordt gebracht met het ontvangen. Cliënten, cursisten zullen je diensten nog veel meer waarderen, aangezien ze iets heel waardevols hebben gegeven om ze te kunnen ontvangen.
Je bent niet anders dan andere mensen die zich laten betalen voor hun diensten. Denk maar eens even na. Want iedereen oefent een beroep uit. Iedereen die werkt, ontvangt een loon, een vergoeding, zelfs diegenen die geen buitenwerk doen, ontvangen een vergoeding.
Als je een prijskaartje aan je diensten hangt, word je op belangrijke manieren ondersteund. Het geld zorgt ervoor dat je meer tijd kan investeren aan je helende, coachende, onderwijzende werk.
Als je het niet aanneemt, zal je je kostbare tijd moeten steken in een baan om het te verdienen. En dat is de tijd die je zou kunnen investeren aan het verlenen van diensten aan je cliënten, cursisten.
Het eerdere leven waarin je misschien wel met een bedelnap in de hand stond, is klaar, voorbij, afgelopen.
Je bent een beroepskracht die het verdient loon naar werken te ontvangen.
Ik vind het heel normaal dat, als ik een consult, een reading vraag aan een collega, een teacher, hiervoor betaal. Ik betaal voor de tijd, de energie die een collega, een teacher voor mij reserveert waardoor ik weer verder kan groeien.
En geloof me, in ons werk, geven we echt heel veel gratis. Zeker bij paragnost Eddie is dit het geval. Geven en nemen gaat veel verder dan wat het lijkt, zoals ik hierboven heb beschreven.
Als er al anders wordt over gedacht, heeft dat niets met ons te maken, maar wel weer met het gekwebbel van het ego.

Warme groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com