Paragnost Eddie en Consulenten

Gemengde boodschappen in communicatie

Gemengde boodschappen in communicatieGemengde boodschappen in communicatie. De overtuiging dat onze communicatie helder, duidelijk en oprecht is, is de grootste illusie die we onszelf wijsmaken.

We willen heel graag dat onze gesprekpartners oprecht zijn in hun communicatie. De vraag kunnen we eerder naar onszelf richten: hoe oprecht zijn we zelf in onze eigen communicatie? En wat is oprecht communiceren? Wat is dit voor jou?

Oprechtheid betekent in eerste instantie dat je hetgeen je wilt communiceren met zorg en respect verwoordt. Zorg en respect zijn veel meer dan ‘woorden’. Aan de ‘toon’ en de ‘kleur’ waarin iets wordt gezegd, kun je misschien voelen dat de boodschap energetisch niet overeenstemt. Dan mag de ander of jijzelf nog zoveel woorden aan elkaar rijgen. De boodschap wordt op energetisch niveau anders ervaren.

Onderliggende frustratie of boosheid wordt meestal door de ontvanger opgepikt, ook al lijkt hetgeen gecommuniceerd wordt netjes te verlopen.

Het vermijden van gemengde boodschappen helpt je oprechtheid te bewaren in gesprekken. Gemengde boodschappen zijn die ‘ja maar-woordjes’ die iets aardigs proberen te zeggen in het eerste deel van de boodschap, gevolgd door een ‘maar’ die de boodschap eigenlijk ontkracht. Observeer maar eens in eigen gesprekken, hoe vaak het woord ‘maar’ gebruikt wordt.
Het woordje ‘maar’ na een positieve boodschap ontkent wat ervoor werd gezegd. Herkenbaar?

Er zijn heel veel vormen van communicatie die verwarring veroorzaken. Soms wordt botheid in de communicatie verward met directheid. Botheid houdt geen rekening met de ander, leeft zich niet in en communiceert vanuit een eigen referentiekader. Directheid in de communicatie is oprecht, respect- en tactvol en neemt de gesprekspartner mee in open en transparant communiceren.

Sommige uitspraken ervaar ik zelf als zeer dubieus als:
‘Je moet het niet persoonlijk opvatten.’ Nadat je een hele lawine aan ‘kritiek’ over je heen hebt gehad, gecommuniceerd in de jij-vorm, wordt die boodschap wel heel verwarrend. Je maakt de boodschap hiermee nog persoonlijker en wel op een negatieve manier.

Communiceren vanuit ik-boodschappen zorgen ervoor dat jij de eigenaar bent van jouw observaties, jouw waarnemingen. Ze helpen je te richten op wat iemand deed, de acties die je waarnam, de onderwerpen én niet de persoon. En daarin ligt een heel groot verschil.

Het idee dat we experts zijn in oprechte communicatie? Prachtig in theorie en mooie idealen en streefdoelen.

In mijn gevoel en waarnemingen heeft dat voornamelijk te maken met het gegeven dat we voornamelijk communiceren vanuit het hoofd en heel weinig vanuit het hart. Het hoofd heeft zeer veel woorden nodig, het hart raakt de essentie en behoeft niet zoveel uitleg.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45